Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Egyszerűsített, nyomtatóbarát változat.
Ide kattintva léphet az eredeti oldalra.

Tantestület :
Az óvodai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve


2019.09.28.
2019/2020-as tanév

 

A munkaközösség tagjai:

Gyárfás Hilda

Lipthay Ágnes

Mandák Gabriella

György Dóra

Salétli Ildikó

Szalay Krisztina

Nevelési fő feladatok:

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése A digitális tér biztonságos használata Felelősségteljes magatartás a közvetlen környezetünkben, magunkkal szemben és társas kapcsolatainkban

 

Ebben a tanévben három tanulói csoporttal kezdjük az új oktatási évet, 27 beírt tanulóval. Az óvoda I. csoportba hallássérült-/8fő/, az óvoda 2. csoportba szintén hallássérült /7fő/, a harmadik csoportba pedig beszédfogyatékos gyermekek járnak/12fő/.

Munkaközösségünk valamennyi tagjának összehangolt munkájára lesz szükség az eredményes tanévhez.

A mai családokban keveset beszélgetnek a gyermekkel, mellőzik a hangos beszédet. Kevés időt szánnak gondolataik pontos, átgondolt megfogalmazására és kimondására, közlésére. Ezért még nagyobb a mi felelősségünk! 

Az aktív szókincs, amelyet a gyermek és felnőtt minden nap használ, megfakul, mennyisége, minősége nem kedvez a kifejező, választékos, beszédnek. A hallássérült gyermekek szüleiben tudatosítanunk kell a hallókészülék rendszeres használatának fontosságát, megfelelő használatát.

Az óvodai anyanyelvi nevelés során, hozzá kell segítenünk a gyermeket az ingerek játék útján történő, minél változatosabb tevékenységekkel megvalósuló feldolgozásához, a világ komplex befogadásához. A gyermek fejlesztése sem szorítkozhat csupán kommunikációja fejlesztésére. Az anyanyelvi-, dramatikus-, népi játékok, a néptánc, a népzene, a népdal, a bábjáték, a külső világ tevékeny megismerése, a matematikai tartalmú tapasztalatok megszerzése, a vizuális nevelés, a zenei nevelés, a hagyományápolás -teremtés és az irodalmi nevelés együttesen adják az anyanyelvi nevelés tartalmát.

Olyan légkört kell teremtenünk a gyermekeknek, hogy igényük legyen a kommunikációra, a beszédre. Az ismereteket tevékenységbe ágyazottan próbáljuk nyújtani, ill. elsajátíttatni. Tanmenetünk összeállításánál figyelembe vesszük a nevelési főfeladatokat és a kéthetes bontásban lévő témaköröket.

-          Az intézményi főfeladatokhoz kapcsolódóan a következő programtervet állítottuk össze --szőlőszüret

-          mentálhigiénés szakember előadása a szülőknek, a biztonságos számítógép használatról kisgyermekkorban

-          rendhagyó szülői értekezlet családi délután keretében

-          kutyaterápiás foglalkozások

-          Márton nap megünneplése

-          integrált sportverseny

-          Mikulás ünnep

-          Karácsonyváró délelőtt /ajándékok készítése/

-          karácsonyi ünnep a ZF Eger vízilabdásaival

-          farsang az óvodában

-          lovaglás

-          színházi előadások látogatása

-          óvodai évzáró és ballagás

-          kirándulás

-          továbbra is megünnepeljük a születés-, ill. névnapokat.

-          egészségnapok szervezés

-          hallássérült gyermekeket nevelő óvodák országos szakmai, módszertani munkaközössége értekezletének megszervezése

 

Az óvodai kiskertet ebben a tanévben is gondozzuk. Az évszaknak megfelelő kerti munkákat a gyermekekkel közösen végezzük. Így közvetlenül tapasztalhatják meg környezetük változásait.

Az alapvető házimunkákat a naposi munka keretében ismerhetik meg az óvodások.

Továbbra is figyeljük a pályázatokat, ápoljuk a már meglévő külső kapcsolatainkat, illetve újakat is keresünk. /”Túl a karácsonyon” civilekből álló csoport, Opál alapítvány/

Rendszeres módszertani megbeszélésekkel, önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel tesszük hatékonyabbá szakmai munkánkat. A gyermekek hatékony fejlesztése érdekében rendszeres megbeszélésre van szükség a gyermekek fejlesztésében résztvevő valamennyi szakemberrel! Sikeres munkánknak ez az egyik nagyon fontos eleme.

 

 

Mandák Gabriella

munkaközösség vezető

 

Eger, 2019. szeptember 2.