EGRI MLINKÓ ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUMKeresés az oldalon TARTALOM
 ELÉRHETŐSÉGEINK
  Iskolánkról
  Óvodánkról
  Utazótanári hálózatunkról
  Mlinkó Istvánról
  ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Információs oldalak
  Bemutatkozunk
  Adataink
  Iskolai alapdokumentumok
  Különös közzétételi lista
  Pályázataink
  Mlinkó István Alapítvány
Iskolai élet
  Tanévi információk
  Hirdetőtábla
  A tanév eseményei
  MUNKATERVEK
  Tanulmányi versenyek
  Sportversenyek
  Iskolatörténet
  Előző évek eseményei
Utazótanári hálózat
  Aktualitások
  Bemutatkozás
  Fotóalbumunk

  VISSZA AZ EREDETI OLDALRA

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓNK


UNSOFT.HU

Kapcsolat

Webmester


Belépés

Felhasználónév:

Jelszó:  
<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

Munkaterv a 2019/2020-as tanévre

  
 

 

 

A 2019/2020-as tanév rendje

 

 

A tanítási napok száma

180

Az első tanítási nap

Szeptember 2. (hétfő)

Az utolsó tanítási nap

Június 15. (hétfő)

Nevelőtestületi értekezlet

Szeptember 13.

Az aradi vértanuk emléknapja (osztálykeretben)

Október 4. (péntek)

A Mlinkó-hét

Október 14 – 18.

Nemzeti ünnep október 23. (osztálykeretben)

Október 22. (kedd)

Őszi szünet

Október 28 – nov.3.

Szünet előtti utolsó tanítási nap

Október 25. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap

November 4. (hétfő)

Nevelőtestületi értekezlet

Október 28. (hétfő)

Pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap                                1.

Október 15. (kedd)

A téli szünet

December 21 – jan. 5.

Tanítás nélküli munkanap                                                             2., 3.

December 7., 14.

Szünet előtti utolsó tanítási nap

December 20. (péntek)

Szünet utáni első tanítási nap

Január 6. (hétfő)

Az első félév vége

Január 24. (péntek)

Osztályozó értekezlet

Január 22. (szerda)

Nevelési értekezlet

Január 29. (szerda)

Nyílt nap, szülői értekezlet, a félévi értesítők kiosztása

Január 31. (péntek)

Farsang

Február 19. (szerda)

Fittség mérés

Január 9 – május 29.

A NETFITT mérés eredményeinek feltöltése

Május 29-ig

A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése (iskolai ünnepély)

Március 13. (péntek)

Országos sportverseny „Nyuszi, hopp!” – tanítás nélküli munkanap 4.

Március 27. (péntek)

A tavaszi szünet

Április 9 – április 14.

A szünet előtti utolsó tanítási nap

Április 8. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap

Április 15. (szerda)

A nemzeti összetartozás napja (osztálykeretben)

Június 4. (csütörtök)

Családi nap                                                tanítás nélküli munkanap 5.

Június 5. (péntek)

Ballagás

Június 12. (péntek)

Tanítás nélküli munkanap                                                                  6.

Június 15. (hétfő)

Tanév végi osztályozó értekezlet

Június 10. (szerda)

Tanévzáró ünnepély

Június 18. (csütörtök)

Tanévzáró értekezlet

Június 26. (péntek)

Közösségépítés – közös kirándulás

Június 29 - 30.

 


 

Nevelési fő feladatok:

 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése A digitális tér biztonságos használata Felelősségteljes magatartás a közvetlen környezetünkben, magunkkal szemben és társas kapcsolatainkban.

 

 

Csoportbeosztás

 

 

 

Csoport

Osztályfőnök

Nevelőtanár

Felügyelő

ovi 1.

Lipthay Ágnes

Szalay Krisztina

Szabó Andrea Mező Sándorné Magocsa Mariann Kovácsné N. Zs.

ovi 2.

Gyárfás Hilda

György Dóra

log.ovi.

Mandák Gabriella

Salétli Ildikó

ek.2-1.

Salétli Erzsébet

Váczi Sándorné

Horváthné Bíró Katalin

2.

Vigh Imréné

Herczegh Emese

Árvai Mónika

3.

Kovács Zsolt

Hevér Zsuzsanna

Árvai Mónika

4.

Gyenesné Bakos Tímea

Murányiné Simon Ilona

Horváth Rozália

5.

Joó Gyöngyi

Szelényi Zsuzsanna

Kovács József

6.

Pongó János

Nagyné Dócs Diána

Tóth Andrea

7.

Dudásné Móger Éva

Salétli Rita

Kovács József

8.

Dézsma Györgyné

Kuczik Ágnes

Horváth Rozália

log.1.

Bozó Renáta

Kelemenné Kovács Ágnes

Sótér Bianka

log.2.

Fazekasné M. Márta

Szabó Adrien

Horváthné Bíró Katalin

log.5.

Kristóf Réka

Lugosi Andrea

Molnár Márta

log.6.

Jávorszkiné F. Judit

Gencsi Eleonóra

Molnár Márta

 

 

 

 

 


 

Az oktató-nevelő munka személyi feltételei, osztály- és csoportbeosztás

 

Iskolai, óvodai, kollégiumi létszám:

A 2019/2020-as tanévre felvett tanulók száma:                                            126 fő

 

                                               Óvodás:                                                              27 fő

                                               Általános iskolás:                                               99 fő

                                               Kollégiumban lakik:                                          73 fő

                                               Bejáró:                                                                 28 fő

                                               Egerben lakik:                                                    25 fő

 

Utazótanáraink által ellátott hallássérült- látássérült, beszédfogyatékos

gyermekek létszáma                                                                                          101

 

 

 

A foglalkoztatott tanárok, gyermekfelügyelők és technikai dolgozók megoszlása:

(Státuszok száma: 76 betöltött álláshely: 75,5)

 

Pedagógus létszám                                                                                              46  fő

Intézményvezető                                                                                       1  fő

Általános intézményvezető helyettes                                                       1  fő

Utazótanári intézményegység vezető                                                       1  fő

Kollégiumi intézményegység-vezető helyettes                                         1  fő

Délelőtt tanító tanárok                                                                         22,5  fő

Utazótanár                                                                                                 7  fő

Kollégiumi nevelők                                                                                  15  fő

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő (2 fő részmunkaidős)                    19,4  fő

Technikai státusz                                                                                               10,6fő

Közfoglalkoztatottak száma:                                                                    1 fő

 

Ápolónők:                                         Molnárné Brinza Edit

                                                           Zokob Martina

Éjszakás gyermekfelügyelők:             Sütő Ildikó

       Jakabné Farkas Irén

       Kormos Péter

       Fazekas Krisztina


 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatokat ellátja: Szelényi Zsuzsanna. Feladatai közé tartozik, hogy ellátja és nyilvántartja a problémamegelőző és a problémakezelő gyermek-és ifjúságvédelmi munkát az intézmény a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, és magatartás zavaros tanulóinál. Elősegíti a nyilvántartott fiatalok egyéni fejlődését, folyamatos kapcsolatot tart a nevelő-gondozó tevékenységben segítő intézmények, a gyermekvédelmi hatóság kollégáival, nyilvántartja az érintett tanulók igazolt és igazolatlan hiányzásait. Szükség esetén jelzőlapot küld a gyermekvédelemben dolgozó intézményeknek.

Könyvtárosi feladatokat ellát heti 4 órában: Kuczik Ágnes

A diákönkormányzatot segítő tanár: Dézsma Györgyné

Technikai és audiovizuális eszközök kezelője, weblapunk gondozója: Pongó János

Tankönyv-felelős: Bozó Renáta

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért elnöke: dr. Pozder Péter

                                                                                         titkára: Dudásné Móger Éva

                                                                                         tagok: Pauliczky Beáta és Tari Edina

Szakszervezeti képviselő: Hevér Zsuzsanna

Közalkalmazotti tanács elnöke: Lakatosné Kelemen Ágnes

Az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervben megfogalmazott rövid távú célok, intézkedések megvalósulásának tervezése:

-A fizetés nélküli szabadságról („GYES-ről, „GYED-ről) visszatérő munkatársak munkaidejének meghatározása személyes konzultáció alapján történik, lehetővé téve az 50%-os munkaidőben történő foglalkoztatást;

-Az öregségi vagy nők 40 éves munkaviszonya alapján nyugdíjba készülő kollégák munkaterheinek csökkentése a jogszabályi kereteken belül;

-Súlyos egészségügyi problémával küzdő munkatársak terheinek csökkentése a jogszabályi kereteken belül;

-Közfoglalkoztatotti jogviszonyban az intézményben feladatot ellátó munkatársak közalkalmazotti jogviszonyba való átvételének kezdeményezése a fenntartónál megfelelőség és álláshely esetén.

Az oktató- nevelő-munka tervezése és szervezése

 

Órafelosztás

1. sz. melléklet

Iskolai és kollégiumi órarend

2. sz. melléklet

Módszertani Munkaközösségek és a Diákönkormányzat munkaterve

3.sz.- 10.sz melléklet

A diákönkormányzat véleménye

11. sz. melléklet

Az intézményi tanács véleménye

12. sz. melléklet

A szülői szervezet véleménye

13. sz. melléklet

Intézményvezetői nyilatkozat

14.sz. melléklet

 

A NKT. 81.§(1) szerint a testnevelő tanár szeptember hónapban a testnevelés órák keretében elvégzi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. Ebben a tevékenységében segítségére van az iskola két ápolónője.

Határidő: 2019. november 1.

Felelős: testnevelő tanárok

Az 5-8. osztályos tanulók kötelező Fittség mérése: 2019. január 9 – május 29. Az adatok feltöltésének határideje: május 29.

Felelős: testnevelő tanárok

Szeptember 1-től valamennyi évfolyamon megjelenik a hit-és erkölcstan, valamint az etika. Az első – negyedik évfolyamon az erkölcstant az osztályfőnök, az 5. és 8. osztályban 60 órás tanfolyami tanúsítvánnyal rendelkező pedagógus tanítja, a római katolikus hittant hitoktató végzi.

 

Szülői értekezletek időpontjai:

 

-        Szeptember 2. (a tanév indítása)

-        November 2. hete (pályaválasztási szülői értekezlet)

-        Január 31. (nyílt nappal egybe kötött)

-        Június 18. (a tanév értékelése)

 

Fogadó órák:

 

-        minden hónap utolsó péntekén 10.00-12.00

-                    szülői kérésre előre egyeztetett időpontban folyamatosan

-        a gyermekvédelmi felelős fogadó órája hétfőnként 11.00 – 12.00, illetve előre egyeztetve ettől eltérő időpontban

 

Nevelési értekezletek:

 

-        szeptember 13: A szülői agresszivitás kezelése, valamint a digitális eszközök használata a nevelés-oktatás folyamatában

-        október 28.: az autizmussal élő gyermekek nevelésének gyakorlati tapasztalatai, valamint a érzékenyítés

-        január 29: Az első félév értékelése

-        június 26.: A tanév nevelő-oktató munkájának értékelése

 

Iskolai kórus próbáinak időpontja: Nem releváns.

 

Tanmenetben kell rögzíteni az egyes tantárgyak anyagát, valamint annak ütemezését, az érvényes tantervi előírásoknak megfelelően.

A tervezéshez felhasználhatók a központi, vagy előző évi tanmenetek. Az elkészített új tanmeneteket a szakmai módszertani munkaközösség vezetői összegyűjtik, átnézik, és az intézményvezető-helyettesnek leadják.

Határidő: szeptember 20. (péntek)

Felelős: ált. intézményvezető-helyettes.

 

A szakmai módszertani munkaközösségek munkaprogramjukat éves tervben rögzítik, melynek elkészítési határideje: szeptember 6. (péntek)

A munkaprogramot csatolni kell a munkatervhez.

Felelősök: a SzMMK-vezetők

 

A tanítási órákon kívül végzett tevékenységek

E feladatok ellátásához is éves terveket kell készíteni.

Határidő: szeptember 27. (péntek).

 

Fejlesztési tervek elkészítésének határideje: az utazótanári hálózatban: október 15. (kedd)

                                                                       az iskolai tagozaton: szeptember 27. (péntek)

 

 

Szakkörök:

 

Tevékenység

Pedagógus

Heti óraszám

Időpont

Résztvevő (fő)

Számítástechnika

Pongó János

4

Hétfő, csütörtök

48

Logikai játékok

Szelényi Zsuzsanna

2

szerda

8

Gépírás

Herczegh Emese

1

szerda

12

Játék és sport

Váczi Sándorné

2

kedd

7

 

Sportkörök:

 

Tevékenység

Pedagógus

heti óra

időpont

Résztevők (fő)

Labdarúgás

Pap Zsigmond és Kovács József

4

kedd, csütörtök

23

Asztalitenisz

Murányiné S. Ilona

1

szerda

8

Atlétika

Hevér Zsuzsanna

2

szerda

20

Tánc

Lakatosné K. Ágnes

2

csütörtök

24

Közlekedés biztonsági

Erdélyi László

2

hétfő, csütörtök

12

 

Könnyített testnevelés                      5 óra

Könyvtári nyitva tartás                     4 óra

Könyvtárhasználat                          10 óra


 

Tanulmányi versenyek

Az országos tanulmányi versenyek előtt le kell bonyolítani a házi versenyeket, a rendező intézmény felé jelezni kell a részvételi szándékot, majd meg kell szervezni a részvétellel kapcsolatos teendőket.

Felelősei:             Általános intézményvezető-helyettes

                            Szakmai munkaközösség vezetők

                            Szaktanárok

 

Az Emberi Erőforrás Minisztérium és az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont által meghirdetett tanulmányi versenyek közül részt veszünk:

 

1.      Hallássérült tanulók Hanyvári Pál Kommunikációs Emlékversenye (Sopron)

2.      Siket Tanulók Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye (Kaposvár)

 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógusok munkaidő beosztásának tervezése: Nem releváns.

 

 

Osztályozó és különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi határozat alapján az osztályozó és javító vizsgát minden év szeptember 30-ig kell lebonyolítani.

 

 

Óvodai és iskola beiratkozás:

2020. április 30-ig, illetve a szakvélemények elkészítése után.

 

Országos mérések: Intézményünkben nem releváns (Kompetencia, ill. DIFER mérés, Célnyelvi mérés)

 

Lemorzsolódással veszélyezetetett tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatás: félévkor és tanév végén. Az eredmények elemzése nevelési értekezleteken történik.

 

Pályázataink: A TÁMOP 3.1.6-os fenntartási időszakban van.

Megvalósítási szakaszban van az EFOP 3.1.6-16, valamint az erre épülő infrastrukturális felújítást célzó pályázat.

Az EFOP-3.3.5-17-es jelzésű („nyári táboros”) pályázat 2019. augusztus 31-vel lezárult.

 

Tanítás nélküli munkanapok:

 

Október 15: Pályaorientációs szakmai nap December 7. Szakmai munkaközösségi megbeszélés December 14. Nevelőtestületi szakmai nap Március 27. Nyuszi, hopp! országos sportverseny Június 5.: Családi nap (a diákönkormányzat javaslata nyomán) Június 15.: Felkészülés a tanév zárására

 


 

Országos versenyek

 

Finanszírozása: a FODISZ és a Klebelsberg Központ közötti megállapodás értelmében az alábbi versenyekre az utazási költséget a KK fedezi. Az étkezést a FODISZ biztosítja. Ennek értelmében a fenntartót (Egri Tankerületi Központ) nem terheli a versenyekkel kapcsolatos kiadás.

 

1.         Asztalitenisz, tollaslabda, sakk

helye: Szeged

ideje: 2019. november

2.         Úszóverseny

helye: Vác

ideje: 2019. december

3.         Vegyes röplabda bajnokság

helye: Budapest

ideje: 2020. március

 

4.         Nyuszi, hopp! Országos ügyességi verseny alsó tagozatosoknak

helye: Eger

ideje: 2020. március 27.

5.         Labdarúgó verseny

                        helye: Budapest

                        ideje: 2020. április vége, május eleje

6.         Atlétika verseny

helye: Budapest, Nagyothallók Intézete

ideje: 2020. május

 

 

Egyéb sportversenyek

 

A tanév folyamán többször vesznek részt tanítványaink a tanulásban akadályozott gyermekeknek szervezett versenyeken.

Helyszínek: Eger

Intézményünk integrált sportversenyeket szervez többségi iskolák részvételével. (Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, Andrássy György Római Katolikus Középiskola)

Időpontok:

2019. szeptember és október (Mlinkó Kupa)

2020. februárban

 

 

A sportversenyek- tanulmányi- és kultúrális versenyek előkészítése

 

A sportversenyek előtt a kiírásoknak megfelelően el kell küldeni a nevezési szándékot, és meg kell szervezni a részvételt. A felkészítés a tanév kezdetétől folyik.

Felelősök:        kollégiumi vezető és az általános intézményvezető helyettes

                        testnevelőtanárok

                        szakkör- vezetők, felkészítő tanárok


 

A kollégiumi munka tervezése

 

A kollégiumi nevelők havi tervet készítenek a „Kollégiumi alapprogram” szerint. A tervek a délutáni tanórákra való felkészülést segítik, amelyek a tanmenetek, valamint az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal történő rendszeres megbeszélések alapján készülnek, tartalmazzák a szabadidős elfoglaltságokat is. A tervet minden hónapban az óraszám kimutatással együtt adják le a nevelőtanárok. Heti egy alkalommal kollégiumi foglalkozást tartanak a Kollégiumi alapprogramnak megfelelően.

 

 

Hitoktatás több csoportban történik:

-       Váradi-Héczey Miriam római katolikus hittant tart délelőtti óra keretében a szülők írásbeli kérelme, illetve nyilatkozata alapján

 

 

Az utazótanári intézményegység: 2. éve önálló intézményegység.

 

Vezetője:                       Pauliczky Beáta megbízottként

          Tagjai:

            Buczkó Anett

            Csukerdáné Batta Ildikó

            Sümegi Csabáné

            Panyik Henriette

            Kelemen Fanni

            Aradiné Fehér Hajnalka

 

Az utazótanár szeptemberben felmérést, és ennek alapján névsort készít a gondozásban részesülő gyermekekről. A nyilvántartásba folyamatosan be kell vezetni a tanév során gondozásba vett új gyermekeket is.

Az intézmény beiskolázási területén végzett tevékenység színhelyei:

·      Miskolc:            Audiológiai Állomás

·      Miskolc:            Nevelési Tanácsadó

Eger: Mlinkó István Módszertani Intézmény Óvodák és iskolák A gyermekek otthona

 

Az integrált gyerekek gondozása

Az utazó gyógypedagógiai hálózat biztosítja a többségi óvodákban, általános iskolákban nevelkedő hallássérült illetve látássérült gyermekek ellátását a szakvéleményekben leírtak szerint.

 

Szakmai Módszertani Munkaközösségek

 

 

1.       Óvodai munkaközösség

 

Vezetője:                    Mandák Gabriella

              Tagjai:

                                    Lipthay Ágnes

                                    Salétli Ildikó

                                    Gyárfás Hilda

                                    György Dóra

                                    Szalay Krisztina

 

2.                   Alsós anyanyelvi munkaközösség

 

Vezetője:                    Vigh Imréné

              Tagjai:

                                    Bozó Renáta

                                    Joó Gyöngyi

                                    Fazekasné Murányi Márta

                                    Kovács Zsolt

                                    Salétli Erzsébet

 

3.                   Felsős szaktárgyi munkaközösség

 

Vezetője:                    Dudásné Móger Éva

 

Tagjai:             Zsdánszki Csilla

                      Pongó János

                     Kovács Péterné

                     Erdélyi László

                     Gyenesné Bakos Tímea

                     Kristóf Réka

 

4.                  Szurdologopédiai munkaközösség

 

Vezetője:                    Jávorszkiné Farkas Judit

             

              Tagjai:           Tari Edina

                                    Dézsma Györgyné

                                    Cseh Sándorné

                                    Keszei-Jelena Eszter

                                    Cseh Sándorné

 

5.                  Kollégiumi nevelőtanári munkaközösség

 

Vezetője:                    Saléti Rita

 

              Tagjai:           Váczi Sándorné                                           Gencsi Eleonóra

                                    Szelényi Zsuzsanna                                     Kelemenné Kovács Ágnes

                                    Farkas-Vincze Viktória                               Kuczik Ágnes

                                    Lugosi Andrea                                             Nagyné Dócs Diána

                                    Hevér Zsuzsanna                                         Herczegh Emese

                                    Murányiné Simon Ilona

 


 

Folyamatban lévő továbbképzések a 2019/2020-as tanévben

 

Iskolai rendszerű képzés:

Bajzátné Tóth Zsófia Eszter: Eszterházy Károly Egyetem Könyvtár-informatika szak

                                                                                  Várható befejezés: 2020. június 30.

Tanfolyamok:

A POK által szervezett térítésmentes, Egerben zajló képzéseken veszünk részt

Az EFOP 3.1.6-16-os finanszírozásában 30-120 órás képzések

 

2019. szeptember 1-jétől induló képzések:

 

Pauliczky Beáta: Eszterházy Károly Egyetem Közoktatásvezetői képzés

                            Várható befejezés: 2020. június 30.

Kelemen Fanni: ELTE Bárczi G. Gy. Kar Logopédia szak

                             Várható befejezés: 2021. június 30.

Vámosiné Gyetvai Edina: ELTE Bárczi G. Gy. Kar Hallássérültek pedagógiája szak

                              Várható befejezés: 2021. január 31.

Rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések: a nemzeti ünnepekről és jeles napokról történő megemlékezések tanév rendjében rögzített módon és alkalmakkor lesznek.

A Mikulás, karácsony, húsvét ünneplése és rendje, és felelőse a Diákönkormányzat éves munkatervében szerepel (4. sz. melléklet)

 

Partnerkapcsolataink:

•         Szülői szervezet

•         ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Intézetei

•         Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete

•         Hallássérülteket Vizsgáló Országos Szakértői Bizottság

•         Látássérülteket Vizsgáló Országos Szakértői Bizottság

•         Társintézetek: Kaposvár, Sopron, Budapest, Vác, Szeged, Debrecen

•         Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Budapest

•         Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

•         B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

•         B-A-Z Megyei Kórház Audiológiai osztálya

•         gyermekvédelmi intézmények

•         Integráló óvodák és általános iskolák

•         POK Eger

•         Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság

•         Acusticus Halláscentrum

Szervezési feladatok, vezetői megbeszélések, munkaértekezletek:

 

-        Vezetői megbeszélés

Ideje:                 minden hétfő

Részt vesznek:  intézményvezető

                          intézményvezető helyettesek

Előkészítő:        intézményvezető

Téma:                a heti feladatok ütemezése

 

-                   Az igazgató tanácsi értekezletek rendje:

Ideje:                 minden hónap első keddje

Résztvevők:      igazgató

                          intézményvezető helyettesek

                          szakmai munkaközösségek vezetői

                          diákönkormányzatot segítő tanár, szakszervezet és közalkalmazotti tanács képviselője témától függően

Előkészítő:        az intézményvezető

 

Az iskolai és kollégiumi testületi megbeszélések ideje: a vezetői megbeszélést követő szerda.

Előkészítők: az intézményvezető helyettesek

 

Technikai dolgozók számára a tanév folyamán munkaterületenként két-két munkaértekezletet tartunk.

Felelős:           az intézményvezető

A dolgozók munkájukkal kapcsolatos problémákat elsősorban a közvetlen vezetőikkel beszélik meg. Ha ez számukra nem kielégítő, akkor az intézményvezető is rendelkezésre áll.

 

Ellenőrzési tevékenység

·         A tanév során megvalósuló minősítési eljárások, tanfelügyeleti ellenőrzések, valamint a tanévre vonatkozó önértékelési terv alapján óralátogatások és adatgyűjtések történnek

·         A pedagógusok adminisztrációs feladatainak elvégzését az intézményvezető-helyettesek havonta ellenőrzik.

·         Az intézményvezető és a helyettesek előzetes terv alapján, rendszeresen látogatják a tanítási órákat, illetve a délutáni foglalkozásokat.

·         A szakmai munkaközösség vezetők a munkaközösség programja szerint látogatnak és tanácsot, segítséget adnak a mindennapi munkához.

·         A kollégák igény szerint kölcsönösen hospitálnak egymás óráin, illetve a munkaközösségi tervben rögzített rend szerint.

·         Az új kollégiumi nevelő kollegák óralátogatását a kollégiumi intézményvezető helyettes szervezi.

 

Az oktató nevelőmunka ellenőrzésének főbb szempontjai:

-        A beszédépítő, fejlesztő módszerek alkalmazása

-        Füzetek, írásbeli munkák külalakja

-        A tanévre kitűzött nevelési feladatok tükröződése a foglalkozáson

-        A tábla képe

-        Az iskolai dokumentáció vezetése (tanmenetek, naplók, törzskönyv, anyakönyv, egyéb nyilvántartások)

-        Az eszközök használata

-        A tanítás, tanulás és szabadidős tevékenység szervezettsége és hatékonysága


 

Az oktatást segítő tevékenység ellenőrzése

A technikai és adminisztratív dolgozók munkáját rendszeresen (havonta minimum egyszer), a gondnok, valamint az élelmezésvezető, alkalmanként pedig az intézményvezető, és az intézményvezető-helyettesek is ellenőrzik.

Az ellenőrzésekről az ellenőrzést végzők feljegyzést készítenek. Erről rendszeresen tájékoztatják az igazgatót.

 

Kiemelt témák:

-        megfelelő segítségnyújtás a gyakornoki vizsgára készülő, illetve minősítő vizsgára jelentkezett pedagógusok számára

-        adminisztrációs tevékenység pontossága

-        higiéniai előírások betartása

-        étkeztetés

-        nyilvántartás, selejtezés

-        takarékosság, anyagfelhasználás

-        balesetvédelem

A vezetői értekezletek tervezett témái

 

Szeptember          A tanévkezdés feladatai

                            A gyakornoki vizsgára és minősítési eljárásokra való felkészülés, valamint a lebonyolítás segítése ellenőrzése

A munkaterv pontosítása

Előkészítője: az intézményvezető

Október             A Mlinkó – hét előkészítése, felkészülés az iskola alapításának 118. évfordulójának méltó megünneplésére

Előkészítője: Tari Edina

A hónap programjai

Előkészítője: az intézményvezető

Felkészülés az intézményi ellenőrzésre

Felelős: intézményvezető

 

November            A tanévkezdés tapasztalatainak összegzése; az új feladatok végrehajtásának értékelése

                            A pályaorientációs tanítási munkanap előkészítése és megvalósítása

                            Az intézményi önértékelés feladatinak végrehajtása

                            Felelős: az intézményvezető

A hónap programjai

Előkészítője: az intézményvezető

Pályaválasztási szülői értekezlet szervezése

Előkészítője: intézményvezető, és a 8. osztály osztályfőnöke

December            A hónap programjai – forgatókönyvek

Előkészítője: a kollégiumi intézményvezető helyettes

Január                  Az I. félévi oktató-nevelő munka értékelése, tapasztalatok, sikerek, gondok. A szülői értekezlet és a nyílt nap előkészítése

Félévi osztályozó értekezlet: 2020. január 22. (szerda)

Félévi nevelési értekezlet: 2018. január 29. (szerda)

Nyílt nap, a félévi értesítők kiosztása, szülői értekezlet: 2019. január 31. (péntek)

Előkészítő: intézményvezető helyettesek

Házi versenyek

Előkészítője: SzMMK – vezetők

Február                A farsang előkészítése

Előkészítője: DÖK-ot segítő pedagógus

Március                Iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése

Előkészítője: az intézményvezető, az óvodai munkaközösség vezetője

Az iskolai ünnepség

Előkészítője: DÖK-öt segítő pedagógus

Április        a 2020/2021-es tanév előzetes tervei, beiratkozás

                            A törvényi változásokból következő szervezési feladatok

Előkészítője: az intézményvezető

Április                  Az országos sportversenyre való felkészülés

     A pedagógusok minősítési eljárásába bekerülő pedagógusok jelentkezése; az ő felkészülésük segítése

     Az intézményi szintű iskolai kirándulás szervezése

Május                   A 2020/2021-es tanév tervezése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

Nyári munkák, karbantartás tervezése, előkészítése

Előkészítője: az intézményvezető

Június                  A tanévzáró és ballagás előkészítése, a tanév értékelése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

A pedagógusok munkájának értékelése

Tantárgyfelosztás ismertetése

Előkészítője: az intézményvezető és a helyettesek

 


Önértékelési terv

2019/20-es tanév

 

Az intézmény önértékelési szabályzata részletesen rögzíti az önértékelés folyamatát intézményi, vezetői és pedagógusi szinten. Ezen dokumentum személyekre, feladatokra lebontva és határidők megjelölésével konkretizálja a tanév során elvégzendő munkát.

 

1. Az önértékelési csoport megbízott tagjai:

 

Tari Edina:                                 intézményvezető helyettes             a csoport vezetője Lakatosné Kelemen Ágnes        kollégiumi vezető Pauliczky Beáta                         az utazótanári intézményegység vezetője Vigh Imréné                               az alsós anyanyelvi munkaközösség vezetője Dudásné Móger Éva                  a felsős anyanyelvi munkaközösség vezetője

 

2. Az értékelésbe bevont partnerek kiválasztásának elvei:

 

·         Kollégák:               Azonos munkaközösségben, azonos feladatkörben dolgozó pedagógus, vagy hasonló munkatapasztalattal rendelkező lehet a megkérdezett kolléga.

·         Vezető:                  Aki leginkább rálát az adott pedagógus munkájára.

 

3. Az intézményi önértékelés e tanévi feladatainak meghatározása

 

Az évente vizsgálandó szempontok az 1. sz. Mellékletben találhatók

Az adatgyűjtést az önértékelési csoport tagjai végzik. Az értékelést, vagyis az intézményi elvárások teljesülésének vizsgálatát az intézményvezető végzi. Értékelési területenként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Az intézményvezető rögzíti az eredményeket az elektronikus felületen.

Határidő: 2020. június 27.


 

4.      A 2020. évi minősítési eljárásba bevont pedagógus minősítési eljárása

 

 

 

György Dóra gyakornoki vizsga

 

Feladat

Felelős

Felelős

Határidő

Dokumentumelemzés

Muraközy Andrea

Muraközy Andrea

2019. szeptember 10.

Felkészülés a vizsgára

Muraközy Andrea

Tari Edina

2020. januártól

A minősítő vizsga lebonyolítása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2020. május 31-ig

 

 

 

5.      Az intézményi önértékelés folyamatába bevont kollégák

 

 

Felelős

Felelős

Határidő

8 fő kiválasztása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2019. szeptember 30.

Ütemezés

Muraközy Andrea

Tari Edina

2019. szeptember 30.

Feladatok elosztása

Muraközy Andrea

Tari Edina

2019. szeptember 30.

Lebonyolítás

Muraközy Andrea

Tari Edina

2020. április 30.

 

 

1. Melléklet

 

Az intézményi önértékelés évente vizsgálandó szempontjai, rögzített elvárásai

 

 

Értékelt terület

Elvárás

Az értékelés módszere

Pedagógiai folyamatok - Tervezés

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel

Dokumentumelemzés

Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás

Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, hogyan épülnek egymásra?

Dokumentumelemzés

Pedagógiai folyamatok - Értékelés

A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető.

Óra / foglalkozáslátogatások, dokumentumelemzés

 

A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek / gondviselőjének.

Óra / foglalkozáslátogatás, dokumentumelemzés

Személyiségfejlesztés

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről

Interjú / beszélgetés

Közösségfejlesztés

A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben

Dokumentumelemzés (beszámoló az osztályfőnöki munkáról, diák-önkormányzati beszámoló)

Eredmények

Nyilván tartják és elemzik az intézményi eredményeket (tanév végi eredmények, versenyeredmények, továbbtanulási mutatók, lemorzsolódási mutatók, évismétlők, neveltségi mutatók, elégedettségmérési eredmények)

Dokumentumelemzés (intézményvezetői beszámoló)

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

Dokumentumelemzés (szakmai módszertani munkaközösségek tervei, ill. beszámolói).

 

Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

Interjú pedagógusokkal

Az intézmény külső kapcsolatai

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papír alapú)

Az intézményvezető értékeli

 

A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

Az intézményvezető értékeli

A pedagógiai munka tárgyi feltételei

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

Az intézményvezető értékeli

A pedagógiai munka személyi feltételei

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről

Az intézményvezető értékeli

 

A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Az intézményvezető értékeli

 

 

 

 

Eger, 2019. szeptember 20.                                                                    Muraközy Andrea

                                                                                                                  intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 <<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Generálás ideje: 0.04 mp