EGRI MLINKÓ ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM


KERESÉS AZ OLDALON TARTALOM
 ELÉRHETŐSÉGEINK
  Felvétel az intézménybe
  Iskolánkról
  Óvodánkról
  Utazótanári hálózatunkról
  Mlinkó Istvánról
  ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Információs oldalak
  Bemutatkozunk
  Adataink
  Iskolai alapdokumentumok
  Különös közzétételi lista
  Pályázataink
  Mlinkó István Alapítvány
Iskolai élet
  Tanévi információk
  Hirdetőtábla
  A tanév eseményei
  MUNKATERVEK
  Tanulmányi versenyek
  Sportversenyek
  Iskolatörténet
  Előző évek eseményei
Utazótanári hálózat
  Aktualitások
  Bemutatkozás
  Fotóalbumunk

  VISSZA AZ EREDETI OLDALRA

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓNK


UNSOFT.HU

KAPCSOLAT

Webmester


BELÉPÉS  
<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

Kollégiumi munkaterv a 2019/2020-as tanévre


Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és

 

 

A kollégiumunk nevelési alapfeladata, hogy azon tanulók számára is /akiknek nincs lakóhelyén lehetősége speciális tanuláshoz/, megteremtsük a megfelelő feltételeket, egy korszerűen felszerelt, karbantartott kollégiumban, amely szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, de egyben megteremti a tanulás, a kulturális, a sport és a szabadidős tevékenységek működési feltételeit.

A kollégium nevelési feladatai szorosan kapcsolódnak az iskola célkitűzéseihez, törekedve egy egységes nevelési pedagógiai egység létrehozására. Céljaink megfogalmazásánál figyelembe vettük iskolánk fő célkitűzéseit, hagyományait, szokásait. Munkánk során szeretnénk együttműködni a nevelőtestület minden dolgozójával, támaszkodva a kollegák szakszerű, felelősségteljes munkájára.

 

 

Az iskola nevelési fő feladatai:

 

- Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

/a hallásra alapozott beszédfejlesztő eljárások alkalmazása, azok hatékonyságának növelése, a nyelvi kompetenciák fejlesztése.

 

-   A digitális tér biztonságos használata

Napjainkban az iskolások egyre több felnőtteknek szóló tartalommal kerülnek kapcsolatba a digitális médiákon keresztül. Az ezekből szerzett információk feldolgozására segítség nélkül nem képesek. Személyiségük egészséges fejlődése érdekében a felnőttek feladata, hogy tartalomszűrés biztosításával, valamint személyes tájékoztatás nyújtásával segítsék őket a helyes eligazodásban, a tartalmak kritikus elfogadásában. Mivel sok esetben maguk a szülők sem képesek felmérni a gyermekükre leselkedő veszélyeket, így az iskola szerepe ezen a területen is megnő. Ezért nagyon fontos a Digitális világ- oktatási segédanyagok megismerése. Az internet szolgáltatás veszélyei. A biztonságos internethasználat megismertetése a tanulókkal. Életkornak megfelelő weboldalakat megismerése látogatása. Az internet használata során infokommunikációs eszközök, játékok használat.

 

-   Felelősségteljes magatartás a közvetlen környezetünkben, magunkkal szemben és társas kapcsolatainkban.

Felelősségvállalás, kulturált magatartás, konfliktuskezelés, tolerancia, kapcsolatteremtési képesség, kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, empátia, segítőkészség …

 

 

 

A kollégium 2019/20-as tanévre megfogalmazott törekvései:

§  a tanulók képességeinek felismerése, kibontakoztatásának segítése, képességek tovább fejlesztése, tudatosítása.

§  a tanulás helyes módszerének elsajátítása, a tanulás iránti igény kialakítása.

§  A pozitív közösségi szokások, minták közvetítése, szociális készségek fejlesztése. Az együttélés szabályainak elsajátítása.

§  A neveltségi szint emelése (kulturált magatartás, konfliktuskezelés, tolerancia, felelősségvállalás).

§    A Digitális világ- oktatási segédanyagok megismerése. Az internet szolgáltatás veszélyei. A biztonságos internethasználat megismertetése a tanulókkal. Életkornak megfelelő weboldalakat látogatása, megismerése. Az internet használata során infokommunikációs eszközök, játékok megismerése, helyes és tudatos használatának elősegítése.

§  Környezettudatos, környezetkímélő magatartás kialakítása / szelektív hulladékgyűjtés, elemgyűjtés, terem és udvartakarítás...

§  A környezet védelmére nevelés (a szűkebb és tágabb környezet értékeinek megóvása).

§  Az egészséges, kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, szokásrendszerének megalapozása. Testi, lelki egészségük megőrzése, személyi higiéniájuk kialakítása.

§  Az egészséges életmód, az egészségvédelem fontosságának tudatosítása.

§  Nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kultúrájának, értékeinek történelmi és vallási hagyományainak megismerése.

 

 

I.                  félévre tervezett feladataink:

 

o      A kollégiumi és iskolai házirend felelevenítése / szabálykövetés, felelősségvállalás

Balesetvédelmi foglalkozások tartása.

                              Határidő: szeptember

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Az újonnan munkába állt nevelők munkájának megsegítése, tájékoztatása.

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok, munkaköz. vez.

o      A kollégiumi éves, havi munkaterv készítése.

                              Határidő: szeptembertől folyamatosan,

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Rendszeres munkaközösségi megbeszélések tartásával: módszertani segítségnyújtás, az információ áramlás minőségének javítása.

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: munkaköz. vez.

 

o      Szakmai továbbképzéseken való rendszeres részvétel, a hallottakról beszámolók tartása.

Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Pályázatírás: külsős, ill. iskolai alapítvány felé - /anyagi támogatás céljából versenyekhez, dekorációhoz, kiránduláshoz…/

                     Határidő: folyamatos

                              Felelős: Salétli Rita, nevelőtanárok

 

 

o      A tanulók szabadon választott foglalkozásainak szervezése.

Szakkörök szervezése, vezetése - érdeklődési kör, igény szerint / kézműves, mozgásos játékok, asztalitenisz, labdarúgás, atlétika, röplabda, tollas, sakk, számítástechnika, gépírás…/ kitartás, felelősségvállalás, konfliktus kezelés

                              Határidő: szeptember

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Sport és tanulmányi versenyekre/ kulturált magatartási formák elsajátítása…, rajzpályázatokra felkészítés/ esztétikai nevelés…, versenyre kísérés

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösséggel közösen

 

o      Városi rendezvényekről, szabadidős programokról információ, tájékoztatás nyújtása / bábszínház, színház- bérletek rendelése, kiállítások…/ társas kapcsolatok, kulturált viselkedésformák elsajátítása…

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: Hevér Zsuzsa

 

 

o      Gyümölcsprogram keretében: az iskola gyümölcskiosztása, gyümölcskóstolók szervezése, lebonyolítása, ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása/ egészséges életmódra nevelés…

                     Határidő: folyamatos

                     Felelős: nevelőtanárok

 

o      Biciklis játékos ügyességi (házi és integrált) verseny szervezése, lebonyolítása időjárástól függően/ tolerancia, empátia, társas kapcsolatok…

                              Határidő: őszi v. tavaszi időszak

                              Felelős: Erdélyi László, nevelőtanárok

 

o      Európai Diáksport Napjához kapcsolódva sportfoglalkozások szervezése, lebonyolítása/ egészséges életmódra nevelés…           

                              Határidő: szeptember

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösségekkel közösen

 

o      Integrált sportverseny partner iskolák meghívásával a tanév során 1 alkalommal/ tolerancia, empátia, társas kapcsolatok.

                              Határidő: októbertől

                              Felelős: Hevér Zsuzsa, Lugosi Andrea

 

o      Iskola tanulóinak szabadidős sport programok, kirándulások szervezése, kerékpár túrák, lebonyolítása a tanév során több alkalommal (osztálykeretben)/ környezet és természetvédelem, egészséges életmód, pozitív magatartásformák kialakítása.

                              Határidő: szeptembertől folyamatosan

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Gyógycipők felmérése: kapcsolattartás a „Betét KFT-vel”, szervezés, lebonyolítás.

                              Határidő: november, tavasz

                              Felelős: Lugosi Andrea

 

o      Az iskola hagyományaihoz híven megrendezésre kerülő Mlinkó héti rendezvények ünnepségek, szervezése, lebonyolítása.

(megemlékezés, sport-játék, vetélkedő…)/ hagyományőrzés, digitális világ helyes használata…

                              Határidő: október

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösségekkel közösen

 

o      Pályaválasztási nap megszervezése/ szakmák megismerése, a pályaválasztás és előtt álló diákokat készségeik és képességeik feltárása…             

                              Határidő: október 15.

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösségekkel közösen

 

o      Őszi kollégiumi kirándulás szervezése/ környezet és természetvédelem, egészséges életmód, pozitív magatartásformák kialakítása.  

           Határidő: október

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Iskola, kollégium dekorációja, tisztántartása, esztétikus környezetének kialakítása. Gárdonyi Géza Színház plakátjainak hajtogatása, borítékolása/ munkára nevelés, rendszeresség, felelősségtudat kialakítása…

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Tanulmányi séták, üzemlátogatások szervezése pályaválasztást elősegítő céllal 7-8. osztályosok részére./ továbbtanulás, a szakmaválasztás minden fiatal életében meghatározó döntés, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás.

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: 7-8. oszt. nevelőtanárai

 

o      Rovásírás verseny: felkészítés, lebonyolításban segítése/ tanulási képességek fejlesztése

                              Határidő: november

                              Felelős: Pongó János, nevelőtanárok

 

o      Tantermek, udvar, sportudvar takarításának megszervezése/rendszeresség, munkára nevelés, esztétikus környezet kialakítására való igény fejlesztése…

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Adventi gyertyagyújtások/ hagyományőrzés, közösségfejlesztés…

                              Határidő: december folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Mikulás ünnepség kicsiknek és nagyoknak (iskolai keretben) / hagyományőrzés, közösségfejlesztés…

                              Határidő: december

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Karácsonyváró rendezvény szervezése, lebonyolítása / hagyományőrzés, közösségfejlesztés, kulturált viselkedés és öltözködésforma kialakítása (fejlesztése)

                       Határidő: december

                       Felelős: nevelőtanárok

 

o      Karácsonyi vacsoraest a kollégista gyerekeknek (szervezés, lebonyolítás) / hagyományőrzés, esztétikai érzék, közösségépítés, kulturált viselkedés és öltözködésforma, étkezési szokások megismertetése, kialakítása (fejlesztése)

                               Határidő: december

                       Felelős: nevelőtanárok

 

o      1. Kézműves foglalkozás /érzékenyítés, társas kapcsolatok ápolása, figyelmesség, segítőkészség erősítése

                       Határidő: december

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Egy kézműves pályázat kiírása, lebonyolítása / 500 éve, 1519. május 2-án hunyt el Leonardo da Vinci, itáliai polihisztor (festő, tudós, matematikus, hadmérnök és feltaláló) c. / esztétikai érzék, kreativitás, önművelésre való igény fejlesztése, digitális tér használata, hasznosságának megismerése…

           Határidő: a tanév során

                     Felelős: Salétli Rita, Nagyné Dócs Diána

 

o      I. félév értékelése: Határidő: január

                              Felelős: munkaközösség vezető

 

 

 

II.        félévre tervezett feladataink:

 

o      Téli sportok: szervezés, kísérés…/ társas kapcsolatok, megfelelő viselkedésformák elsajátítása, egészséges életmódra nevelés…

                              Határidő: január, február

                              Felelős: Hevér Zsuzsa, nevelőtanárok

 

o      Iskolai Farsang megrendezése, lebonyolítása. Dekorációs feladatok ellátása/ hagyományőrzés, kreativitás fejlesztése…

           Határidő: február

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Iskolai ünnepség szervezése, dekorációkészítés (márc. 15.)/ felelősségvállalás, anyanyelvi kompetencia fejlesztése, kulturált viselkedés és öltözködésforma kialakítása (fejlesztése)

           Határidő: március

           Felelős: Nagyné Dócs Diána

 

o      Logikai játékok- játékos verseny / felkészítés, lebonyolítás

                              Határidő: március

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösséggel közösen

 

o      2. Kézműves foglalkozás /érzékenyítés, társas kapcsolatok ápolása, figyelmesség, segítőkészség erősítése

                       Határidő: április, május

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Országos sportverseny szervezése, lebonyolítása / Nyuszi, Hopp

           Határidő: március (április)

           Felelős: Hevér Zsuzsa, az iskola összes dolgozója

 

o      Tavaszi kirándulás szervezése/ környezet és természetvédelem, egészséges életmód, pozitív magatartásformák kialakítása.  

           Határidő: május

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Az iskola hagyományainak megfelelően megrendezésre kerülő Családi nap programjainak segítése.

                              Határidő: május- június

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Az iskola hagyományainak megfelelően megrendezésre kerülő Ballagás szervezése, dekorálási feladatok, műsorkészítés…

                              Határidő: május- június

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Biciklis tábor szervezése/ kitartás, felelősségvállalás, tolerancia… fejlesztése

                              Határidő: június, nyár

                              Felelős: Hevér Zsuzsa, Lugosi Andrea

 

o      Éves értékelés, közösségépítő program, szervezése nevelőtanároknak

                              Határidő: június

                              Felelős: munkaköz. vez.

 

 

Eger, 2019. szeptember 02.

 

Készítette: Salétli Rita Judit

 <<< Előző cikkhez
Következő cikkhez >>>