EGRI MLINKÓ ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM


KERESÉS AZ OLDALON TARTALOM
 ELÉRHETŐSÉGEINK
  Felvétel az intézménybe
  Iskolánkról
  Óvodánkról
  Utazótanári hálózatunkról
  Mlinkó Istvánról
  ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Információs oldalak
  Bemutatkozunk
  Adataink
  Iskolai alapdokumentumok
  Különös közzétételi lista
  Pályázataink
  Mlinkó István Alapítvány
Iskolai élet
  Tanévi információk
  Hirdetőtábla
  A tanév eseményei
  MUNKATERVEK
  Tanulmányi versenyek
  Sportversenyek
  Iskolatörténet
  Előző évek eseményei
Utazótanári hálózat
  Aktualitások
  Bemutatkozás
  Fotóalbumunk

  VISSZA AZ EREDETI OLDALRA

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓNK


UNSOFT.HU

KAPCSOLAT

Webmester


BELÉPÉS  
<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

A felsős módszertani munkaközösség munkaterve


A módszertani munkaközösség tagjai:

 

Magyar:

Pongó János /6. és 7. osztály/

Zsdánszki Csilla /8. osztály. log.6/

Kristóf Réka /log.5. osztály/

Joó Gyöngyi /5. osztály/

 

Történelem:

Zsdánszki Csilla /7. és 8. osztály/

 

Matematika:

Dudásné Móger Éva /6. osztály, 7. osztály, log.5. és log.6. /

Kristóf Réka/ 8. osztály/

Joó Gyöngyi /5. osztály/

 

Fizika:

Dudásné Móger Éva /7. oszt./

Erdélyi László /8. osztály/

 

Kémia:

Dudásné Móger Éva /7. és 8. osztály/

 

Földrajz:

Kovács Péterné / 7. és 8. osztály./

 

Biológia:

Kovács Péterné / 7. osztály./

Lakatosné Kelemen Ágnes / 8. osztály/

 

Természetismeret

Kovács Péterné /5 és 6. osztály /

Lakatosné Kelemen Ágnes / log.6. osztály/

 

Technika:

E rdélyi László/ 2. 3. 4. 5. 6. 7. oszt, ill. log5. log6../

 

Informatika:

Pongó János /5. 6. 7. 8. osztály   log.5. és log.6, /

 

Testnevelés:

Kovács Péterné / 5. és 6. osztály, log.5. log.6. /

Lakatosné Kelemen Ágnes /7. és 8. osztály/

 

Osztályfőnöki:

Joó Gyöngyi /5. osztály/

Kristóf Réka/ log. 5. osztály/

Pongó János /6. osztály/

Dudásné Móger Éva /7. osztály/

 

Logopédia, egyéni anyanyelv:

Kristóf Réka

 

Munkaközösségünk az idei tanévben 8 főből áll.

 

Tantárgyaink tanítása során kiemelten figyelünk az iskolai munkaterv fő feladataira.

Ezek az idei tanévben a következők:

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése A digitális tér biztonságos használata Felelősségteljes magatartás a közvetlen környezetünkben, magunkkal szemben és társas kapcsolatainkban.

 

A tanulók hallására alapozott beszédfejlesztő eljárások alkalmazását szaktárgyaink tanóráin továbbra is követjük. A hangos beszéd alkalmazására, megkövetelésére, szakkifejezések használatára törekszünk. Figyelmet fordítunk a tanulók önálló munkájának tervezésére, szervezésére, az egyéni bánásmód szerinti foglalkoztatásukra. Igyekszünk alkalmazni a hatékonyabb munkaformákat (pármunka, csoportmunka, együttműködés, kooperatív technikák). Fontosnak tartjuk a helyes, felelősségteljes magatartásformák elfogadását, alkalmazkodó, egymást segítő, tisztelettudó viselkedésformák kialakítását.

 

Tapasztalatcseréket, igény szerint kölcsönös óralátogatásokat tervezünk. Egymás munkáját segítjük, rendszeresen megbeszéléseket tartunk. Bekapcsolódunk az intézményi önértékelésbe. Továbbra is feladatunk az új Nemzeti Alaptanterv tervezetének megismerése.

Szakmai tanfolyamokon, előadásokon, szaktárgyainkban továbbképzéseken veszünk részt.

Figyelemmel kísérjük az új módszertani kiadványokat, könyveket. / Újgenerációs tankönyvek használata, más OFI-s tankönyvek kipróbálása, a szaktantárgyainkban használható kiadványok, digitális tananyagok gyűjtése./

 

Osztályfőnökként más munkaközösség munkájába is bekapcsolódunk, személyes példával, játékos csoportfoglalkozásokkal, vetélkedőkkel, osztályok közötti közös programokkal igyekszünk a felelősségteljes, harmonikus társas kapcsolatokhoz szükséges képességeket kialakítani, fejleszteni. A Diákönkormányzat által tervezett programok megvalósulását főszervezőként, felelősként segítjük. (Pl: Iskolai farsang: Joó Gyöngyi, Családi nap: Kristóf Réka, Márc. 15-i ünnepség: Zsdánszki Csilla, Ballagási ünnepség szervezése: Dudásné Móger Éva…)

 

Ebben a tanévben is kiemelt feladatunknak tekintjük az eredményes ismeretszerzés, biztos tudás érdekében a tanulási folyamat hatékonyságát segíteni, a digitális tér biztonságos használatára törekedni, s ezt tanítványainknak is megmutatni, tantárgyaink sajátosságaival a munkára nevelés és a környezettudatos magatartás kialakításának feladatait kihasználni.

 

Továbbra is támogatjuk az IKT eszközök használatát tanítási munkánkban.

Pongó János évek óta karbantartja a számítógépeket, szerkeszti az iskola Web-lapját, ill. az iskolai ünnepségek számítógépes bemutatóit, képes, zenés összeállításait.

Segítséget nyújtunk a digitális tananyagok, az iskolai digitális és aktív tábla, az érintőpanel megismeréséhez, mi is gyakorlati tapasztalatokkal szeretnénk bővíteni ismereteinket, és igény esetén a megszerzett tudásunkat az érdeklődőkkel megosztani.

Belső továbbképzés során tovább ismerkedünk a Dr. Török Béla EGYMI és Kollégium által a Komplex iskolai bűnmegelőzési program keretében hallássérült gyermekek számára készített kiadványaival, munkafüzeteivel, elsősorban az internet biztonságos használata témakörben.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink is biztosan és helyesen használják a számítógépet, ezért az esti órákban heti két alkalommal az érdeklődők informatika szakkörön vehetnek részt.

Felelős:

Pongó János

 

Az előző tanévben munkaközösségünk minden tagja eredményesen elvégezte a „Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz” című 30 órás képzést, idén - az elektronikus napló bevezetésével - a gyakorlatban is sor kerül a megszerzett ismeretek hasznosítására.

Munkaközösségünkből hárman a „Digitális kompetencia fejlesztése” című EU-s program keretén belül elvégeztünk egy alapismereteket tartalmazó e-tanfolyamot, melyet ebben a tanévben középhaladó szinten folytatunk egy ugyancsak 30 kredites e-tanfolyam keretében.

 

Szaktárgyainkban a tanulmányi versenyekre való felkészülést segítjük, házi versenyeket szervezünk, szakkört tartunk.

Májusban Kaposváron rendezik a hallássérült tanulók Országos Borbély Sándor Tanulmányi Versenyét. Matematikából a 6. osztályosoknak, anyanyelvi ismeretekből és komplex társadalomismeretből a 7-8. osztályos tanulóknak írtak ki versenyt. Az előző tanévekhez hasonlóan idén is szeretnénk versenyzőket indítani. A versenyekre egész évben folyamatosan készülünk.

Felelősök:

Dudásné Móger Éva

Zsdánszki Csilla

Pongó János

 

Első félévi tervünk a lassan már hagyományos „rovásírás verseny” szervezése.

Felelős:

Pongó János

 

A szövegértés és logikai gondolkodás fejlesztésére a matematika órákon eddig is nagy hangsúlyt fektettünk. A táblás játékoknak a matematikával való szoros kapcsolata nyilvánvaló, hiszen ez a sajátos ismeretszerzési módszer logikus gondolkodásra, következtetésre nevel.

Az előző tanévekhez hasonlóan idén is tervezzük egy játékos délutáni foglalkozás tartását a második félévben a nevelőtanárokkal együttműködve, ahol egy-egy logikai játékot (amőba, dáma, malom, tantrix, tangram, sudoku, torpedo stb) ismerhetnek meg az iskola felső tagozatos tanulói.

Felelősök:

Dudásné Móger Éva

Erdélyi László

Lakatosné Kelemen Ágnes

 

 

 

Októberben már hagyományos a Mlinkó-héten az iskolatörténeti vetélkedő. Az előző évek versenyein felbuzdulva idén is szeretnénk - a nevelőtanári munkaközösséggel együtt –a felelősségteljes magatartás, tolerancia, empátia, egymás segítése, elfogadása jegyében, egy játékos vetélkedőt szervezni a felsős tanulóknak, hogy a hallássérültek és a beszédfogyatékosok közelebb kerüljenek, jobban megismerjék, elfogadják egymást. Tervünk, az előző tanévekhez hasonlóan, hogy az idei vetélkedő feladatainak megoldásához is az iskola Web-lapját aktívan használni kelljen a tanulóknak.

Felelősök:

a munkaközösség minden tagja

Salétli Rita

 

Munkaközösségünk különösen fontosnak tartja - az iskolai fő feladatokhoz kapcsolódva - ebben a tanévben is a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának hangsúlyozását és a tevékeny részvételt a tanulókkal ebben a munkában. Továbbra is gyűjtjük az elhasznált elemeket.

Idén is igyekszünk részt venni a környezetvédelemmel kapcsolatos városi rendezvényeken.(pl. Erdészeti Kiállítás, Hulladékgyűjtési hónap eseményei, Kutatók éjszakája, Föld napja,  stb.)

Felelősök:

a munkaközösség minden tagja

 

 

Az előző évekhez hasonlóan idén is fontosnak tartjuk, hogy tanulóink pontosan ismerjék a közlekedés szabályait, a szabályos kerékpározást. Ezt a technika órákon, ill. szakkör keretében valósítanánk meg. Terveink között szerepel évi két alkalommal kerékpáros játékos ügyességi verseny szervezése a nevelőtanári munkaközösséggel együttműködve.

Felelős:

Erdélyi László

 

 

 

Idén is elvégezzük az 5-8. osztályos tanulók fittség mérését, ill. az adatok feltöltését.

Felelős:

Kovács Péterné

Lakatosné Kelemen Ágnes

 

Ebben a tanévben egy hallássérült nyolcadik osztályunk végez. Vannak már ugyan tapasztalataink, de a továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatos teendőkre most is nagy hangsúlyt kell fektetünk. Feladatunk továbbra is olyan szakmák, középiskolák felkutatása Heves és Borsod megyében, ahol hallássérült, ill. beszédfogyatékos diákjaink folytathatják tanulmányaikat. A sikeres felvételi érdekében szükség esetén magyarból és matematikából felkészítő foglalkozásokat tartunk. Részt veszünk októberben a Sportcsarnokban tartandó Pályaválasztási Kiállításon, s a hozzá kapcsolódó „Építsd a jövőd!” építőipari interaktív szakmai programon, Pályaorientációs Napot szervezünk. Folytatjuk az előző tanévekben megkezdett közös munkát a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási munkacsoportjával, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, tanácsadásokon, üzemlátogatásokon veszünk részt, ill. különböző szakmákkal ismertetjük meg tanulóinkat.

Folytatjuk a statisztikai kimutatást a hallássérült és logopédiai osztályok továbbtanulásáról.

 

Felelősök: Dudásné Móger Éva, Zsdánszki Csilla, Kristóf Réka

 

 

Összeállította: Dudásné Móger Éva munkaközösség-vezető

 

 

 

Eger, 2019. szeptember 4.

 <<< Előző cikkhez
Következő cikkhez >>>