EGRI MLINKÓ ISTVÁN EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM


KERESÉS AZ OLDALON TARTALOM
 ELÉRHETŐSÉGEINK
  Felvétel az intézménybe
  Iskolánkról
  Óvodánkról
  Utazótanári hálózatunkról
  Mlinkó Istvánról
  ISKOLÁNK TÖRTÉNETE

Információs oldalak
  Bemutatkozunk
  Adataink
  Iskolai alapdokumentumok
  Különös közzétételi lista
  Pályázataink
  Mlinkó István Alapítvány
Iskolai élet
  Tanévi információk
  Hirdetőtábla
  A tanév eseményei
  MUNKATERVEK
  Tanulmányi versenyek
  Sportversenyek
  Iskolatörténet
  Előző évek eseményei
Utazótanári hálózat
  Aktualitások
  Bemutatkozás
  Fotóalbumunk

  VISSZA AZ EREDETI OLDALRA

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓNK


UNSOFT.HU

KAPCSOLAT

Webmester


BELÉPÉS  
<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

Az alsós anyanyelvi szakmai módszertani munkaközösség munkaterve


2019-20. tanév

 

A munkaközösség tagjai:

Salétli Erzsébet

előkészítő 2. és 1. osztály

Vigh Imréné

2. osztály

Kovács Zsolt

3. osztály

Gyenesné Bakos Tímea

4. osztály

   

Bozó Renáta

logopédiai 1. osztály

Fazekasné Murányi Márta

logopédiai 2. osztály

   

Munkaközösségünk valamennyi tagja egyben osztályfőnöki feladatokat is ellát.

A munkaközösség legfőbb feladatai:

a napi tevékenységek során az élményszerű beszéd-és nyelvi fejlesztés az egyéni társalgási helyzetek biztosításával a társas kapcsolatok eléréséhez szükséges kommunikációs képességek elsajátíttatása, alkalmazása az alapkészségek, kompetenciák folyamatos fejlesztése az egyéni képességek figyelembevétele, eltérő tanulási technikák, módszerek, terápiák alkalmazása, differenciált tananyag-feldolgozás az olvasás – írás – helyesírás eszközszintű fejlesztése matematikai alapkészségek kialakítása, fejlesztése a szövegértő olvasás megalapozása és fejlesztése az önálló ismeretszerzés érdekében az önálló feladatvégzés kialakítása, elérése a hallókészülék-használat nélkülözhetetlenségének kialakítása a hallássérült osztályokban

Kiemelt feladataink az intézmény nevelési főfeladataihoz igazodva:

1. Az anyanyelvi kompetencia folyamatos, életkorhoz és egyéni képességekhez igazoldó fejlesztése állandó kiemelt nevelési feladatunk. Gyógypedagógiai oktató-nevelő munkánk során következetesen alkalmazzuk a kommunikációs és nyelvi kompetencia fejlesztésének különböző verbális és nem verbális formáit a fejlődési zavarokból és fogyatékosságokból eredő hátrány leküzdésének nélkülözhetetlen eszközeként.

 

 2. A digitális tér biztonságos használata,az internetes kommunikációs kultúra elsajátítása egyre sürgetőbb feladat az iskolai oktatás-nevelés keretein belül is. A digitális technika rohamos fejlődésével egyre alacsonyabb korosztály kezébe kerülnek okostelefonok, az internetes lefedettség gyors növekedésével pedig a gyerekek számára is akadálytalanná válik az internethasználat. Korukból fakadóan még nem képesek felismerni az ebből eredő veszélyeket, ismeretek hiányában nem tudják, milyen tartalmakat, milyen felületeken és milyen módon oszthatnak meg, illetve hogyan védjék meg magukat az esetleges zaklatóktól. A mobiltelefonok helyes használatának szokásait személyes példamutatással, a digitális tér biztonságos használatát pedig az életkoruknak megfelelő szinten beszélgetéssel, játékos feladatokkal, szabályok felállításával és betartatásával tudjuk kialakítani.

3. Felelősségteljes magatartás a közvetlen környezetünkben, magunkkal szemben és társas kapcsolatainkban nevelési főfeladat magában foglalja mindazon törekvésünket, hogy tanulóink harmóniában éljenek a természettel, integrálódjanak az őket körülvevő társadalomba, illetve fizikálisan és mentálisan egészséges emberekké váljanak. Ezen célok eléréséhez meg kell tanítanunk őket, hogy a következmények ismerete révén helyes döntéseket hozzanak és ezeknek megfelelően cselekedjenek. Ennek érdekében feladatunk, hogy minél több ismeretet elsajátítsanak a természeti, épített és társas környezetről és önmagukról játékos, tevékenységen alapuló, érdeklődésükhöz és életkori sajátosságukhoz igazodó módszerekkel. Lehetőséget biztosítunk a környezetvédelmi tevékenységek gyakorlására, mint szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, takarékosság. Kérdéseikre adott őszinte válaszokkal, önismereti játékokkal, konfliktuskezelési és problémamegoldási stratégiák átadásával lehetőséget teremtünk arra, hogy többet megtudjanak magukról és az őket körülvevő társas környezetről, és ezáltal megalapozzuk önmaguk és mások elfogadását, szabálytudatukat, és az önálló, felelősségteljes magatartás képességét.

 

 

 

Nevelési célkitűzéseink megvalósításához az anyanyelvi témakörök, az alsó tagozatos tantárgyak, a közös programok széles körű lehetőséget biztosítanak!

 

 

 

A tanév programja

ideje

témája

szervezője

szeptember

Tanévkezdés – a tanmenetek, munkatervek, egyéni fejlesztési tervek elkészítése

osztályfőnökök

október

Aradi vértanúk-napja - ünneplés osztálykeretben

 

osztályfőnökök

Megemlékezés intézményünk névadójáról – Mlinkó-heti programok, rendezvények

 

osztályfőnökök

Pályaorientációs nap

Salétli Erzsébet

Gyenesné Bakos Tímea

Iskolai szépíró verseny szervezése

Bozó Renáta

Fazekasné Murányi M.

A Vár napja (október 17.) – látogatás az Egri Várban

Salétli Erzsébet

Vigh Imréné

Nemzeti ünnep - október 23. - ünneplés osztálykeretben

osztályfőnökök

december

A Mikulás érkezése, köszöntése

Fazekasné Murányi M.

Kovács Zsolt

 

 

 

Tudásmegosztás két alkalommal

tantestület

január

Félévi értékelés az osztályokban és a munkaközösségben

 

osztályfőnökök

Vigh Imréné

Nyílt-nap az osztályokban

Az I. félév lezárása, értékelése

osztályfőnökök

február

Farsang - jelmezes felvonulás, műsorszámok

osztályfőnökök

március

A magyar forradalom és szabadságharc ünneplése

iskolai ünnepély

április

Nyuszi Hopp! - sportvetélkedő

tantestület

május

Anyák-napi ünnepség a logopédiai osztályokban

osztályfőnökök

Év végi osztálykirándulások

Kovács Zsolt

Vigh Imréné

június

A nemzeti összetartozás napja

osztályfőnökök

Gyermeknap – Családi nap az iskolában

osztályfőnökök

Év végi értékelés – ballagás - tanévzárás

osztályfőnökök

2019–20. tanév

hetek:

dátum:

ajánlott témakörök:

1.

09. 02-06.

 

Ősz:

Tanévk ezdés, balesetvédelem - szokásrend kialakítása, felelevenítése, bővítése – az osztály, az iskola, tanárok, osztálytársak – tanszerek, órarend

Az ősz kincsei, színei – őszi betakarítás, őszi termések

Az őszi időjárás, öltözködés

Testünk, érzékszerveink, testápolás, egészséges életmód

Az állatok készülődése télre

 

 

 

Mlinkó-hét

2.

09. 09-13.

3.

09. 16-20.

4.

09. 23-27.

5.

09. 30-10. 04.

6.

10. 07-11.

7.

10. 14-18.

8.

10. 21-25. (!)

Őszi szünet

9.

11. 04-08.

 

Jeles napok:

Hallássérültek világnapja (09. 30.)

Az állatok világnapja (10. 04.)

A Vár napja (10. 17.)

Halloween (10. 31.)

Márton nap (11. 11.)

10.

11. 11-15.

11.

11. 18-22.

12.

11. 25-29.

13.

12. 02-06.

Tél:

A téli időjárás, öltözködés

Évszakok, hónapok, a hét napjai, napszakok, órák (az idő mérése) - napirend

Lakóhelyünk, otthonunk, berendezési - használati tárgyaink

 

 

 

14.

12. 09-13.

15.

12. 16-20.

Téli szünet

16.

01. 06-10.

 

A család, háztartási munkák, foglalkozások

Az élettelen környezet, környezetünk tárgyai, anyagai

Környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, környezettudatos viselkedés

A víz halmazállapot-változásainak megfigyelése

Az állatok télen

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

01. 13-17.

18.

01. 20-24.

19.

01. 27-31.

 

 

 

 

Eger, 2019. szept. 2.                                                           Vigh Imréné mk. vezető<<< Előző cikkhez
Következő cikkhez >>>