Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Tantestület :
Intézményi adatok


2014.05.13. 

Az iskola hivatalos elnevezése:
Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium


Az iskola alapítási éve:
1901


Rövid név:
Mlinkó István Módszertani Intézmény


Az intézmény egységei: óvoda, iskola, kollégium, utazótanári hálózat

Az iskola OM azonosítója: 038522


Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

Oktatás: 140 fő (óvoda 28fő, általános iskola 112fő)
Általános iskola (8 évfolyam)
Diákotthon: 100 fő

Az intézmény köznevelési és egyéb feladata:

  • integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai nevelése (beszédfogyatékos és hallássérült gyermekek)
  • integráltan nem nevelhető beszédfogyatékos és hallássérült gyermekek általános iskolai nevelése – oktatása
  • kollégiumi ellátás
  • egységes gyógypedagógiai módszertani feladat (utazótanári hálózat)

Az iskola típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény

 

Az intézmény fenntartója, székhelye:

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
  
Fenntartó neve:Egri Tankerületi Központ
Fenntartó székhelye: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3.
Telefon: +36 36/795-230 vagy +36 30/626-6280
Fax: +36 36/482-985
Vezetője: Ballagó Zoltán igazgató
Email: zoltan.ballago@kk.gov.hu

 

 

Az iskola adatai:

Az iskola székhelye:               EGER, Klapka György u. 10.
Az iskola postacíme:             3300 Eger, Klapka György út 10.
Telefon:                                  0636-518-942; 0636-518-943
Fax:
                                       36/313-573

 


Létszámadataink:

Létszámadataink a 2019/20-as tanév alapján:

 

Óvoda

Iskola

csoportok száma

létszám

csoportok száma

létszám

Hallássérült gyerekek

2

17

8

62

Beszédfogyatékos

1

12

4

37

Összesen

3

29

12

99

Kollégistáink száma

72

Az utazótanári hálózatban ellátott gyerekek száma

111

Teljes intézményi létszám (utazótanári hálózat, óvoda, iskola, kollégium)

311

 

Létszámadataink az utazótanári hálózatban:

 

Hallássérült (fő)

Látássérült(fő)

Beszéd-fogyatékos (fő)

Összesen (fő)

Korai gondozottak

5

2

0

7

Integráltak

-

-

-

-

Óvodások

40

10

 

50

Iskolások

25

9

19

53

Középiskolás

 

1

 

1

Összes ellátott gyermek

70

22

19

111

 

Dolgozói létszámunk (fő)

Pedagógusok száma

46

Gyermekfelügyelőink (éjszakások, ápolók)

18

Technikai dolgozók

10

Összesen

74

 


 

A gyermekek térítési díjat kizárólag az étkezésért fizetnek. A díj összegét a fenntartó határozza meg.
Valamennyi sajátos nevelési igényű gyermek 50%-os kedvezményben részesül.
A gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanulók 100%-ban mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól.

Az intézménybe a megfelelő szakértői bizottság szakvéleményével vehetünk fel gyermeket:
A hallássérült gyermekeket a Hallássérülteket Vizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján láthatjuk el integrált vagy szegregált formában. (Tel.: 06/1-251 95 45)
Beszédfogyatékos gyermekeket a Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján vehetünk fel óvodai vagy iskolai csoportba. (Tel.: 36/312 929)
Látássérült gyermekeket csak integrált fejlesztési formában fogadhatunk a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján (Tel.: 06/1-363 15 61)