Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Pongó János :
Az alapítvány pénzügyi beszámolója a 2021. évről


2022.06.01.Közhasznúsági jelentés

2021. év

 

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 2021. évi tevékenysége során az Alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően látta el feladatait. A számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést 2022. május 24-én az Alapítvány kuratóriuma elfogadta.

Költségvetési támogatás felhasználása:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért a támogatások eredményeként 351.406.- Ft támogatásban részesült az alábbiak szerint:

- NAV Szja 1%+ 1% 2020.évi felajánlás                                                            351.406.-Ft

 

 

           

Vagyon felhasználása:

Az Alapítvány vagyonának felhasználását az irattárban megtalálható naplófőkönyv tartalmazza.

A beszámolót a Kuratórium 2022. május 24.-i ülésén fogadta el.

Nyitó pénzkészlet 2021.01.01.              

OTP Bank folyószámla:                        3.167.119.-Ft

OTP lekötött betét:                               4.398.000.-Ft

Pénztár:                                                    38.795.-Ft

Pénzkészlet összesen:                         7.603.914.-Ft

 

 

Záró pénzkészlet 2021.12.31.

OTP Bank folyószámla:                        2.917.422.-Ft

OTP lekötött betét:                               4.398.000.-Ft

Pénztár:                                                    39.295.-Ft

Záró pénzkészlet:                                 7.354.717.-Ft

 

 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódóan 578.224.-Ft összegben nyújtott támogatást, melyre fedezetet a 2020-ban kiutalt szja 1+1%, valamint az előző évben kiutalt és fel nem használt szja 1+1% összeg biztosította:

- Fejlesztő eszköz vásárlás                      15.000.-Ft

- Kollégiumi rendezvények, szakkörök:  272.500.-Ft      

- Sötétítő függöny beszerzés                 293.724.-Ft                 

 

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:

A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért 2021. évben a fent felsorolt szervektől normatív támogatásban nem részesült.

 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: A Mlinkó István Alapítvány a Siket Gyermekekért képviselői juttatásban nem részesültek.

 

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A 2021. évben az alapítvány továbbra is az Egri Mlinkó István EGYMI tanulói szabadidős tevékenységét támogatta. A koronavírus járvány az Alapítvány aktív életében ebben az évben is éreztette visszafogó hatását. Idén is elmaradtak a nagyobb tömegeket megmozgató rendezvények: Nyuszi, hopp! Sportverseny, kerékpáros tábor, rendszeres színházlátogatások bérleti előadásokon. A diákotthon komfortosabbá tétele céljából további sötétítő függönyök beszerzése történt, újra aktivizálódott a szakkörök tevékenysége, melyhez anyagokat szereztünk be, valamint az előző évek gyakorlatát követve ismét vásároltunk néhány hasznos fejlesztő eszközt.

Az Alapítvány pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, függetlensége a jövőre nézve is biztosított. Országgyűlési képviselő állítását és támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből.

Eger, 2022. május 24.

 

                                                                                                                                              

                                                                                   Dr. Pozder Péter

                                                                                   kuratórium elnöke