Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Egyszerűsített, nyomtatóbarát változat.
Ide kattintva léphet az eredeti oldalra.

Tantestület :
Beszámoló intézményünk Minőségirányítási programjának végrehajtásáról


2014.05.13.
Szabályzatunk alapján ebben a tanévben ismét esedékessé vált intézményünkben pedagógus munkatársaink és valamennyi közalkalmazottunk minősítése. A minősítés alapjául szolgáló szempontsort mi dolgoztuk ki, a kapott %-os értékek alapján történő minősítés a Kjt-ben leírtak alapján történt.

Igaz, hogy a minősítések alapját az „elért pontok" és a „%-ok" adják, de ismét szeretném hangsúlyozni, hogy a pedagógusok munkáját sohasem lehet teljes mértékben számszerűsíteni. Az értékelés sohasem lesz teljes mértékben objektív, még akkor sem, ha az intézmény vezetősége a tőle telhető módon törekedett arra, hogy egységes elveket követve végezze el ezt a feladatot.

A pedagógus munkát segítő munkakörökben dolgozó kollégáink értékelése sem könnyebb feladat az objektivitás szempontjából. Nehéz olyan szempontsort összeállítani, ami teljes egészében lefedi azt a sokszínű tevékenységet, ami a gyerekek ellátásához és az iskola működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Az iskola vezetősége valamennyi területen korrekt minősítésre törekedett. Összességében elmondható, hogy intézményi életünk valamennyi területén szakmailag jól felkészült és lelkiismeretes munkatársakkal dolgozunk együtt. Ez a számokban megmutatkozó eredmény összecseng személyes tapasztalatunkkal, és a hozzánk látogatók, vagy velünk kapcsolatba kerülő partnerek véleményével.

Nézzük az eredményeket részleteiben!

A vezetők értékelése: Kiválóan alkalmasnak értékeltétek vezetőiteket. Ezen belül viszonylag rosszabb értékeket a munkaszervezésben kaptunk, mert nem egyenletes a pedagógusok terhelése. Ezt el kell fogadnunk, mert ez így van. A munka elosztásakor elsődleges szempont a gyermekek érdeke, és ez esetenként nem eredményezi a munkatársak egyenletes terhelését. A legjobb értékeket a szakmai felkészültségünkre és a konfliktuskezelésre kaptuk.

Délelőttös pedagógusaink valamennyien kiválóan alkalmas minősítést kaptak. Fő erősségük az oktató-nevelő munkához kötődő értékekben van, a legkevesebb pontérték a pályázatírásban van. Ennek nyilvánvaló oka, hogy lényegesen kevesebb a pályázati lehetőség. Ezért ezt a szempontot kiegészítettük e munkaközösségekben kifejtett tevékenységek értékelésével, és a szakmai rendezvényekbe való bekapcsolódással.

Nevelőtanáraink szintén valamennyien kiválóan alkalmasak vállalt feladatuk elvégzésére! Legtöbb pontértéket a szülőkkel való kapcsolat ápolásában, és az oktató-nevelő munkában kaptak. Az iskolán kívüli programok szervezésében, és a szakkörök vezetésében, és versenyre kísérésekben mutatkoznak nagyobb egyéni különbségek.

Felügyelőink is kiválóan alkalmasak feladatuk színvonalas ellátására. Kiemelem, hogy a „megbízhatóságban" közel 100%-os az elért eredmény. Talán ez az egyik legfontosabb kritérium ebben a munkakörben, hiszen az egyik legnagyobb önállóságot elváró feladat a felügyelőké. A kissé problematikusabb területnek a munkatársakkal való együttműködés bizonyult.

Technikai dolgozóink is szintén kiválóan alkalmasak feladatuk ellátására. Igaz, hogy ezen a területen nagyobbak az egyéni különbségek. Valamennyiük számára a legjobb értéket kapó feladat a vezetőkkel és a pedagógusokkal való együttműködés.  A legtöbb problémát a munkatársak közötti együttműködés jelenti.

Az elkészült minősítések bekerülnek kinek-kinek a személyi anyagába.


Eger, 2011. június 30.


Muraközy Andrea

igazgató