Ez az oldal egyszerűsített, nyomtatóbarát változata.
Ide kattintva léphet vissza az eredeti oldalra.
Tantestület :
Hallássérült gyermekek integrált fejlesztése


2015.09.18.Az integrált nevelés, oktatás célja, hogy a hallássérült gyermek a sikeres korai fejlesztés időszakának befejezése után, továbbra is családi környezetben maradhasson, halló társaival, integrált intézményi keretek között folytatódjon fejlesztése, nevelése, oktatása. A halló környezet gazdag beszédmintája továbbra is a gyermek szókincsének, kommunikációjának fejlődését biztosíthatja. A gyermeket a hangos beszéd elsajátítására, használatára ösztönzi, ép kortársaikkal való együttlét, érintkezés magasabb nyelvi szint elérését eredményezheti. Az integráltan nevelkedő gyermekek szociális kapcsolatai egészségesen fejlődhetnek, megfelelő önértékelés alakulhat ki, mely az eredményes társadalmi beilleszkedés alapját szolgálhatja.

Utazótanári hálózatunk az integrált óvodás és iskolás korú hallássérült gyermekek számára a következő ellátási lehetőségeket biztosítja:

 • a gyermek speciális szurdopedagógiai, szurdologopédiai fejlesztése
 • tanácsadás a szülők számára a gyermek otthoni megsegítésével kapcsolatban
 • a befogadó intézmény felkészítése az integrációra
 • a befogadó intézmény folyamatos támogatása az integráció során        

 

A fejlesztés kiemelt feladatai:

 • a hallásfigyelem, hallási differenciáló képesség folyamatos fejlesztése, ébren tartása
 • szókincsbővítés
 • grammatikai fejlesztés célzott társalgások során
 • szóbeli, írásbeli kifejezőkészség fejlesztése
 • beszédérthetőség javítása
 • a gyermek komplex fejlesztése – az esetleges részképesség-kiesések, zavarok korrekciója
 • az óvodai, iskolai haladás folyamatos megsegítése

 

A fejlesztés megkezdéséhez szükséges:

 • szakértői vélemény – az illetékes szakértői bizottság hallássérült gyermekek esetében:
  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye
  1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.

  Tel: 06-1-422-1493, 06-1-422-3140
  E-mail: hallasvizsgalo@dsiketekbp.co.hu

A vizsgálatot a befogadó intézmény (óvoda, általános iskola) kezdeményezi egy adott formanyomtatványon - szükséges hozzá a szülő beleegyezése.

Mikor kereshet minket?

 • bármilyen kérdéssel, problémával, ha hallássérült gyermeke a lakóhelyi óvodába, iskolába készül, vagy már oda jár

Amit nyújtani tudunk:

 • életkorhoz igazított szubjektív hallásvizsgálati eljárásokkal (vizuális megerősítés, játékaudiometria) a gyermek hallásának vizsgálatát
 • az integráció előkészítését a gyermek, a család és a befogadó intézmény számára
 • az integrált óvodás és iskolás gyermekek egyéni hallás-, beszédfejlesztését
 • együttműködést a hallássérült gyermekeket befogadó-integráló intézménnyel (tanácsadás, szakmai konzultációk a gyermek közös fejlesztése érdekében)
 • érzékenyítő programot/tanórát általános iskolásoknak. A program célja, hogy a gyerekek saját élményű tapasztalatot szerezzenek az egyes fogyatékossági területekről, s ezáltal elfogadóbbá váljanak