Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Egyszerűsített, nyomtatóbarát változat.
Ide kattintva léphet az eredeti oldalra.

Utazótanári intézményegység :
Az utazótanári intézményegység munkaterve a 2019/20-as tanévre


2019.09.28.
A Pedagógiai Szakszolgálat módszertani munkaközösség

Az intézményegység tagjai:

 

Buczkó Anett

Csukerdáné Batta Ildikó

Kelemen Fanni

Panyik Henriette

Pauliczky Beáta

Sümegi Csabáné

Vámosiné Gyetvai Edina

 

Az integrált gyerekek ellátásában részt vesz:

 

 

Dézsma Györgyné

Hetényi Gáborné

Janovitsné Boros Ágnes

Jávorszkiné Farkas Judit

Joó Gyöngyi

Kovács Péterné

Lipthay Ágnes

 

 

Állandó feladataink:

 

Ø Az integrált óvodai nevelésben részesülő látás-, hallássérült és beszédfogyatékos gyerekek komplex egyéni fejlesztése;

Ø Az integrált iskolai oktatásban részesülő látás-, hallássérült és beszédfogyatékos gyerekek egyéni fejlesztése;

Ø A 0-3 éves látássérült és hallássérült gyermekek korai gondozása – egyéni megbízási szerződések alapján;

Ø Közreműködés a pedoaudiológiai ellátásban (hallásvizsgálat, nyomonkövetés);

Ø Kapcsolattartás a befogadó intézményekkel;

Ø A korai felismerés elősegítése;

Ø Érzékenyítő program szervezése, lebonyolítása a befogadó intézmények diákjainak, pedagógusainak;

Ø Családi nap szervezése a munkaközösség által ellátott érzékszervi fogyatékos gyerekeknek és családjuknak;

 

E tanévre tervezett feladataink:

 

Intézményegységünk éves feladatait megalapozzák

Ø az előző tanévben megfogalamzott terveink, ötleteink;

Ø az intézményünk által megvalósítás alatt álló EFOP 3.1.6 pályázat feladatai;

Ø valamint a tanév elején, illetve tanév során felmerülő feladatok, problémák.

 

 

·        Az Egri Tankerületi Központ Utazótanári Intézményegységeinek szakmai protokollját az Egri Szalaparti EGYMI-vel közösen elkészítjük

·        Érzékenyítő programot tartunk a befogadó intézmények tanulóinak, pedagógusainak.

·        Tavasszal ebben a tanévben is mi adunk otthont a hallássérült gyerekeket ellátó utazótanárok országos módszertani találkozójának.

·        3 napos családi találkozónkat (korai ellátásban és az integrált fejlesztésben részesülő gyerekeinknek) tavaszra tervezzük.

·        A pályázat keretein belül meghirdetésre kerülő képzésekbe bekapcsolódunk.

·        Intézményünk honlapjának utazótanári részét frissíteni szükséges. Ezt követően szeretnénk a honlapon rendszeresen cikkekkel megjelenni szülők számára (információk, ajánlások, újdonságok).
Megújult honlap-részünkről értesítjük a szülőket és a befogadó intézményeket.

·        Az integrációt eredményesen megvalósító pedagógusok, intézmények munkájának elismeréséhez szeretnénk hozzjárulni azzal, hogy róluk a tanév végén cikket jelentetünk meg honlapunkon.

·        A jól működő integrációs helyzetekről videofelvételeket gyűjtünk..

·        A gyerekek hiányzásainak csökkentése érdekében a tanév elején minden szülővel aláíratunk egy hivatalos papírt, mely tartalmazza a hiányzások következményeit.
A befogadó intézmények elmaradt órákra vonatkozó olykor hiányzó jelzéseit egy „kontakt ember” megnevezésével próbáljuk meg kiküszöbölni.

·        A tanév során 3 kolléga kezd  tanulmányokat:

è Kelemen Fanni – logopédia

è Vámosiné Gyetvai Edina – szurdopedagógia

è Pauliczky Beáta – közoktatási vezetői szakvizsga

·        Munkaközösségi megbeszéléseinken tervezett témaköreink:

è intézményünk óvodai tagozatának munkaközösségével egy „Szegregált óvodába való átvezetési protokoll” kidolgozását kezdeményezzük;

è tudásmegosztás – az előző tanévben több kollégánk végzett 2x30 órás tanfolyamot autizmus témakörben – megszerzett tudásuk gyakorlati tapasztalatait fogják továbbadni;

è egy kihelyezett szakmai napon szeretnénk betekintést nyerni a Heim Pál Gyermekkórház gyermekaudiológiájának, illetve a SOTE Klinika cochlea implanációs csoportjának;

è tiflopedagógus kollégáink a Látásvizsgáló Szakértői Bizottsággal szeretnének egy személyes találkozásra épülő munkakapcsolatot kialakítani;

è felkészülés a tervezett programjainka;

 


 

 

 

Tevékenység

Felelős

Időpont

Szept.

Munkaterv elkészítése

Kapcsolatfelvétel (intézménnyel, peda-gógussal, szülővel, gyerekkel)

Állapotfelmérés – év eleji diagnosztika

Dokumentumok megnyitása
Órarend készítés

 

Az Egri Tankerületi Központ Utazótanári Intézményegységeinek szakmai protokolljának elkészítése

 

Szakvélemények áttekintése

KRÉTA - adatok

 

int.egység vezető

 

 

 

minden utazótanár

 

 

 

 

 

Pauliczky Beáta

 

 

Pauliczky Beáta

szeptember 06.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember 30.

 

 

szeptember 30.

Okt.

Egyéni fejlesztési tervek készítése


Érzékenyítés gyerekeknek, pedagógusnak – Bükki Szlovák Nemzetiségi Iskola, Bükkszentkereszt

minden utazótanár

 

 

Buczkó Anett, Csukerdáné Batta Ildikó, Vámosiné Gyetvai Edina

 

okt.15

 

 

október 16.

 

 

 

Nov.

Munkaközösségi megbeszélés :

Tudásmegosztás – autizmus képzések

 

 

Hetedik fogyatékosságtudományi konferencia

Buczkó Anett, Panyik Henriette, Sümegi Csabáné

 

Panyik Henriette, Pauliczky Beáta

november 5.

 

 

 

november 26.

 

Dec.

 

 

 

Jan.

Munkaközösségi megbeszélés: félévi értékelés, tapasztalatcsere, a második félév feladatainak tervezése;

Félévi nevelőtestületi értekezlet

Félévi beszámoló elkészítése

 

Pauliczky Beáta

 

 

 

január 29.

Márc.

Országos utazótanári konferencia

Pauliczky Beáta

március 10.

 

Ápr.

Munkaközösségi megbeszélés: családi nap előkészítése

 

A következő tanév előkészítése – fejlesztést igénylő űrlapok a Tankerület intézményeinek – ezek összesítése

Pauliczky Beáta

 

 

 

Pauliczky Beáta

 

április 16.

 

 

 

április 15.

Máj.

A következő tanévben felülvizsgálatra kötelezett tanulók névsorának jelzése az iskoláknak – dokumentációk elkészítése

 

Családi nap

 

minden utazótanár

 

 

 

minden utazótanár

 

május 15.

 

 

 

május 22-23-24.

Jún.

A gyerekek év végi szöveges értékelésének elkészítése

Az egyéni fejlődési lap lezárása- a tanulói dokumentáció átadása

 

Év végi beszámoló elkészítése

 

Év végi intézményegységi beszámoló elkészítése

 

 

 

minden utazótanár

 

 

 

Pauliczky Beáta

 

 

 

Június 19.

 

 

 

június 22.

 

 

Eger, 2019. szeptember 06.

Pauliczky Beáta, megbízott intézményegység-vezető