AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk
• A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
Utazótanári intézményegység
  
 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2014.05.13.
Elolvasva
805
  Nyomtatható változat

Tantestület

Téma: Információs oldalak/Közzétételi lista

A 2014-es partneri elégedettségmérés eredményeinek összefoglalása

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 
    

  
 

Intézményünkben 2014 januárjában elégedettségmérést végeztünk. A köznevelés rendszerében bekövetkezett változások miatt jelen esetben a közvetlen partnereinkre tért ki a felmérés: tanulók, szülő, pedagógusok visszajelzéseit gyűjtöttük össze. Kérdőívek kitöltésével, névtelenül fogalmazhatták meg véleményüket a megkérdezettek:

 

1.    A szülők az intézményvezetőről

az intézmény egészéről

2.    A pedagógusok a vezetőkről

a saját munkájukról és az intézményről

3.    A tanulók az intézmény egészéről

 

A mérés célja: az volt, hogy képet kapjunk közvetlen partnereink véleményéről az intézményi élet több területével kapcsolatban. Szembesülni akartunk munkánk erősebb és gyengébb pontjaival. Visszajelzést kértünk a nevelő – oktató – és a vezetői munka számos eleméről. Célunk volt az is, hogy a pozitívumok megerősítést nyerjenek. A javítandó területek előtérbe kerüljenek és megfogalmazódjanak. Nevesíteni akartuk teendőinket.

 

A mérés folyamata: a korábbiakhoz hasonlóan kérdőívek kitöltésével indult. A válaszadás név nélküli volt. A feldolgozás számszerűen és szövegesen megtörtént. Valamennyi partneri csoport írásban visszajelzést kap az adatok feldolgozását követően.
Az eredményeket közzé tesszük a weblapunkon.

 

  

A tanulók által kitöltött elégedettségmérés értékelése

 

 

Összesen 76 tanuló kapott kérdőívet. Az óvodások, a magán tanulók és az első évfolyamra járók nem kaptak kérdőívet, mert nem várható, hogy a nyelvi szintjük miatt objektív válaszokat kaphattunk volna. A visszakapott kérdőívek száma 66 db (87%)

A legmagasabb elégedettségi értéket három kérdés kapta: (4,7)

„Hogy érzed magad a kollégiumban?”

„Segítenek-e a tanárok?”

„Vannak-e barátaid?”

Ez a számszerűsített érték egybe cseng a nyílt kérdésre adott válaszokkal. A „Mi a jó az iskolában?” kérdésre 102 pozitív visszajelzést adtak. Ezek között kiemelt helyet foglalnak el a sportolási alkalmak, kirándulások, közös játéklehetőségek, szakkörök és az étkezés, mely egyértelműen a kollégiumhoz köthető.

Ugyanilyen magas értékelést kapott a pedagógiai munka értékelése. Szintén a szövegesen megfogalmazott megjegyzésekben olvasható, hogy érdekesek az órák, tanulni jó, hasznosak a szaktantermek, sikerélményhez jutnak a munka során.

A legtöbb tanítványunknak vannak barátai.

Az iskola tisztaságát, a felnőttek segítőkészségét, az órák érdekességét
4,2 – 4,6 értékelték a tanulók.

A nyílt kérdésre adott 34 negatív megjegyzés között 15 (közel a fele) vonatkozik arra, hogy rossz, hogy verekedés van. Az egyik tanulócsoportunkban valóban sok az agresszív megnyilvánulás, illetve az agresszióval való fenyegetés. Mivel ez az osztály állandó és szoros felügyelet van, így viszonylag ritkák a tettlegességig fajuló konfliktusok, de valamennyi tanulónk érzi ezt a feszültséget.

Néhányan személyes konfliktust említettek a negatív megjegyzések között. Volt, aki a matematikát nem szereti, és aki soknak találja a házi feladatot.


 

Összességében elmondható, hogy a visszajelzések szerint tanulóink jól érzik magukat intézményünkben. Mindössze egy tanulónk jelezte a nyílt kérdésre adott válaszában: „Mi a rossz az iskolában?”, anyáéktól távol vagyok. Tanulóink elégedettek a velük való törődéssel, a pedagógusokkal, a velük foglalkozó felügyelőkkel, a kollégiumi ellátással.

 

Teendőink: A pozitív visszajelzések megerősítenek abban, hogy megkapják tanítványaink a szükséges gondoskodást, törődést, odafigyelést és fejlesztést. Oldott, barátságos az uralkodó légkör. A tanuláson túl megfelelő a programkínálat. Viszont további megoldásokat kell találnunk a konfliktuskezelésre, az agresszív megnyilvánulások csökkentésére, mert azokban a tanulókban (és felnőttekben) is negatív érzéseket kelt, akik közvetlenül nincsenek kitéve a veszekedéseknek.

 

 

 

 

Összefoglaló a szülői elégedettségmérés adatainak feldolgozása alapján

 

 

Intézményünkben felmérést végeztünk azzal kapcsolatban, hogy mennyire elégedettek az intézmény egészének működésével, valamint az intézményvezető munkájával.

A kérdőíveket a gyermekek korcsoportja szerint dolgoztuk fel. Külön értékeltük az óvodás, alsós, felsős és az utazótanári hálózatunkban ellátott gyerekek szüleitől visszakapott kérdőíveket. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy milyen százalékban kaptuk vissza a kiadott kérdőíveket:

 

 

IntézményegységKitöltött kérdőívek (%-ban)
Óvoda64
Alsó tagozat89
Felső tagozat78
Utazótanári hálózat 

 

 

1.    A kérdőív annak feltérképezésére irányult, hogy a szülők mennyire elégedettek az

intézményben folyó szakmai munkával, a gyermekkel foglalkozó munkatársakkal.

 

Összességében megállapítható, hogy a szülők rendkívül pozitívan értékelik Intézményünk tevékenységét. Valamennyi értékelési szempont 92%-os, vagy efölötti elégedettséget mutat. Az utazótanári hálózat pedagógusainak munkájával 100%-os az elégedettség!

Valamennyi intézményegységünkben 100%-ban elégedettek a szülők az osztályfőnökök munkájával. Az óvodában és az alsó tagozaton a nevelőtanárokkal is 100%-ban elégedettek, a felső tagozaton is igen magas az elégedettség:
96%-os. Ugyanez az arány mérhető a szaktanári tevékenységgel kapcsolatban. Gyermekfelügyelőink tevékenységével az óvodában 100%-ban, az alsó tagozaton 98%-ban, a felső tagozaton 94%-ban elégedettek. Audiológiánk tevékenységével is igen magas az elégedettség. Azokon a kérdőíveken, ahol alacsonyabb érték szerepelt, ott a nyílt kérdések megválaszolásakor a szülők meg is indokolták az alacsonyabb „osztályzatot”: hosszúnak tartják a hallókészülékek javítási idejét. Ezzel az intézményvezetés is egyetért. Ugyanakkor a javítást végző szervizek és laboratóriumok tevékenységére kicsi a ráhatásunk. A felső tagozatban a szülők 92%-ban elégedettek a gyerekek tárgyi tudásával. Bizonyos esetekben a szaktanárok is megerősítik ezt a véleményt. Mindent megtesznek a tudásszint emelése érdekében. Igen elégedettek a szülők gyermekkel való személyes törődéssel. Kielégítőnek tartják a programkínálatot, bár javaslatot kaptunk arra vonatkozóan, hogy szervezhetnénk több kirándulást és tábort. Látni kell a források biztosításának korlátozott lehetőségeit is. Elégedettek a gyermekről kapott információk mennyiségével, igaz, két szülőtől érkezett olyan visszajelzés, hogy több fogadóórát szeretne. Ennek nincs akadálya. Valamennyi kolléga nyitott arra, hogy előzetesen egyeztetett időpontban találkozzon a szülővel akut probléma megbeszélése érdekében. A gyermekek kommunikációs szintjével való elégedettség a felső tagozatban 92%. Ez a mérési eredmények között alacsonynak számít. Ugyanakkor érthető, hiszen van olyan tanulónk, aki számára nem a hangosbeszéd jelenti az elsődleges kommunikációs csatornát. Nekik szükségük van arra, hogy jelnyelvi, illetve más vizuális megsegítést kaphassanak. Ezt a tanórákon, illetve a délután folyamán is biztosítjuk, de érthető, hogy mind a szülők, mind a pedagógusok magasabb kommunikációs kompetenciát szeretnének.

A nyílt kérdésekre 11 alkalommal kaptunk pozitív visszajelzést, melyben a szülők köszönetüket fejezték az intézmény dolgozóinak a gyermekükkel végzett szeretetteljes munkáért, a sok gondoskodásért és törődésért. A negatívnak ítélt megjegyzések első sorban kéréseket, javaslatokat fogalmaznak meg (több program, kellemetlen az iskolabuszra várakozni, több kézfertőtlenítő).

 

Teendőink az elégedettségmérés adatainak feldolgozása során:

 

  1. Nagyobb nyilvánosságot kell kapnia annak, hogy hol és hogyan tudnak a szülők gyakrabban találkozni a pedagógusokkal.
  2. Több nyílt napot kell szerveznünk annak érdekében, hogy a szülők meggyőződhessenek gyermekeik tárgyi tudásáról, illetve a tudás megszerzéséhez vezető útról.
  3. A kommunikációjukban súlyosan akadályozott tanítványainknak még több segítséget kell adnunk.
  4. Az utazótanári hálózatban feladatunk, hogy még több óralátogatást tudjunk tenni a partner intézményeknél – bár ezt a szülők nem jelezték, de szakmailag indokolt. Kapacitás hiányában nem tudtunk több hospitálást és szakmai konzultációt vállalni az elmúlt időszakban. Várható, hogy a következő év szeptemberétől több gyógypedagógus fog utazótanári feladatot ellátni, ezért több lehetőség lesz az intenzívebb kapcsolattartásra a befogadó óvodákban, iskolákban.

 

2.    A következő kérdőív az intézményvezető munkájának megítélésére vonatkozott.

Kiemelkedően jónak tartják a szülők az intézményvezető elérhetőségét, és az intézményben folyó szakmai munkát. A nevelő munkánkkal az óvodában 100%-ban, az alsó tagozaton 98%-ban a felső tagozaton 96%-ban elégedettek maximálisan. Az intézményvezetés ugyanezt a tendenciát érzékeli. A serdülő gyerekek magatartási problémáit esetenként nehezen tudjuk kezelni.
Talán ezzel függ össze az a vélemény, hogy még több szabadidős programot szeretnének a felsős gyerekek szülei, mint amennyit jelenleg kínálni tudunk. A rendezvényeink színvonalával maradéktalanul elégedettek. A szülők a gyermekkel való személyes törődést 100%-ban kiválónak ítélik az óvodában, míg ugyanezt 92% ítéli kiválónak a felső tagozaton. Az problémák kezelése az óvodában 100%-os elégedettséget ér el, a felső tagozaton viszont 92% tartja kiválónak munkánkat ezen a területen. Az információáramlás is ugyanezt a tendenciát mutatja – a szülők értékelése szerint. A felmérés tanulsága szerint igen elégedettek a szülők az egészséges életmódra nevelési törekvésünkkel és az intézmény tisztaságával.

A nyílt kérdések feldolgozásakor 11 alkalommal kaptunk köszönetet, elismerést. A negatívnak minősített visszajelzések között szerepelt az az igény, hogy miért nincs szakiskolánk, kapjanak több tájékoztatást a témazárók időpontjáról.

 

Összességében elmondható, hogy rendkívül elégedettek a szülők az intézményvezető és intézményvezetés munkájával, hiszen minden mutató 92% fölötti értéket kapott, és számos értékelési szempont alapján érkezett 100%-os elégedettség.

 

Teendőink az elégedettségmérés adatainak feldolgozása során:

 

  1. A serdülőkori magatartási problémák kezelésére más szakembert is bevonunk. Erre egy pályázat megvalósítása során lesz is lehetőségünk.
  2. Erőteljesebben felhívjuk a figyelmet weblapunk használatára, ahol szinte naprakész az intézmény életének, programjainak dokumentálása.

 

 

 

A vezetők értékelése a pedagógusok által

 

 

A pedagógusok a három vezetőre vonatkozóan töltöttek ki kérdőívet. A kérdések 20 szempont alapján térképezték fel a vezetői tevékenységet. A kérdések mindhárom vezető esetében azonosak voltak. Valamennyi pedagógus kitölthetett kérdőívet mindhárom vezetőre vonatkozóan.

A visszaérkezett kérdőívek megoszlása:

VezetőKitöltött kérdőívek
Intézményvezető82,5%
Általános int. vez. h.80%
Kollégiumvezető 70%

 

Az adatokból kitűnik, hogy nem minden pedagógus töltött ki kérdőívet minden vezetőre vonatkozóan. Ahol kevesebb a munkakapcsolat, ott kevesebben éltek a kérdőív kitöltésének lehetőségével.

Összességében megállapítható, hogy a pedagógusok a vezetők munkájával 90% fölötti arányban elégedettek. Ez igen magas értéknek számít, hiszen az utóbbi években a köznevelés minden vonatkozásban jelentős átszervezésen ment keresztül. A mi intézményünket három fenntartó működtette. Alapvetően átalakult az a jogszabályi környezet, amely meghatározza működésünket. A folyamatos változás, az ezzel járó bizonytalanság sok feszültség forrása lehetett volna. Ezzel szemben a tantestület és az iskola életét a nyugodt feladatellátás jellemzi. Mindezek tudatában különösen értékes ez a magas elégedettségi arány.

1.    A munkaszervezésre vonatkozóan a vezetőek elismerést kaptak arra vonatkozóan, hogy az intézmény és a tanulók érdekeinek szem előtt tartása mellett törekednek a pedagógusok személyiségének és egyéni érdekeinek érvényesítésére. Ezzel 94%-ban elégedettek. Ugyanakkor az egyenletes terhelés megvalósításával csak 86%-os az elégedettség.

2.    Az információk időbeli közlésével, célirányosságával egyaránt 92-os az elégedettség.

3.    A vezetők ellenőrzési feladatainak rendszerességével és következetességével, a szempontok egyértelműségével 95-96%-ban elégedettek a pedagógusok.

4.    A vezetők értékelő munkájának elfogulatlanságával 94,6%-ban elégedettek, az értékelés célja az intézményi munka színvonalának emelése 96%-os elégedettséget mutat.

5.    A döntések meghozatalára vonatkozó kérdések: - időben születnek-e, illetve demokratikusak-e - egyaránt 94,6 %-os elégedettséget kapott.

6.    Kommunikációs készségre vonatkozó elégedettség: - a vezetők lényegre törően fogalmazzák-e meg az információt, és figyelnek-e a visszacsatolásra- 96%-os, illetve 94%-os elégedettséget ért el.

7.    Az együttműködési készségre vonatkozó elégedettség: Nyitottak-e a vezetők a munkatársak ötleteire, építő javaslataira: 92%-os az elégedettség; a kollégákkal kapcsolatos elfogulatlanság, elérhetőség, következetesség: 94,6%-os elégedettség mérhető.

8.    A szakmai felkészültségre vonatkozó kérdésekben (hasznosul-e a munkája során, és részt vesz-e továbbképzéseken, pályázatokon) 97,3%-os, ill. 96,6%-os az elégedettség.

9.    Konfliktuskezelés tekintetében (törekszik-e az objektivitásra, illetve kellően empatikus-e) a pedagógusok elégedettsége 94% és 95%-os az elégedettség.

10. Az intézmény képviselete, menedzselése tekintetében mindkét kérdés (eredményesen képviseli a dolgozók és az iskola érdekeit különböző fórumokon és nyitott a kapcsolatépítésre) egyaránt 93%-93%os elégedettség volt mérhető.

 

Következtetések, teendők

 

1.    Az intézményi munka színvonala érdekében fontos érték, hogy a vezetők szakmai felkészültségét kiemelkedően jónak ítélik a pedagógusok, ezzel magas százalékban elégedettek. Folyamatos kihívást jelent a vezetők számára, hogy ismereteiket folyamatosan bővítsék, lépést tartsanak szakmai ismereteik bővítésével, a folyamatosan változó jogszabályokkal, azok értelmezésével. Ez állandó tanulást igényel. Fontos feladat az új ismeretek és az információk megosztása.

2.    A vezetőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a pedagógusok egyenletes terhelésének megvalósítására. Ezzel kevéssé elégedettek a kollégák.

 

 

 

A pedagógusok elégedettsége saját munkájukkal, illetve az intézménnyel

 

 

 

A kérdőívet összesen 35 pedagógus töltötte ki (88%): 20 délelőttös tanár és 15 nevelőtanár. A kérdések többségükben azonosak voltak a különböző munkaterületekre vonatkozóan. Három-három kérdés szólt kifejezetten a délelőttös és a délutános nevelőkre.

A nevelő-oktató munkával kapcsolatban a pedagógusok leginkább elégedettek a nevelési fő feladatok gyakorlatba ültetésével, a nevelés elvek következetes érvényesítésével, a tanulók munkáinak gyors javításával, valamint a szülőkkel és a munkatársakkal kialakított partneri viszonnyal.

94%-os az elégedettség a vállalt feladatok pontos teljesítésével, a szakmai konzultációkkal. Ebben az arányban ítélik jónak a kollégák a szülők tájékoztatását, és jönnek szívesen a munkahelyükre.

92%-ban elégedettek a pedagógusok a segédanyagok készítésével; ennyien értékelik jónak a vezetők által látogatott órákat. Az adminisztrációs feladatok határidőre történő teljesítését és a különböző nyilvántartások vezetését is 92%-ban értékelik megfelelőnek.

90%-os az elégedettség a pedagógiai munka szakszerűségével és hatékonyságával.

A kollégák 88%-a érzi úgy, hogy aktívan vesz részt az iskola rendezvények szervezésében és lebonyolításában.

78% elégedett a versenyekre való felkészítéssel. Ez az érték bár számszerűen alacsonyabb, mint a korábbiak, de mégis megfelelő, hiszen nem minden évfolyam, és nem is minden osztály számára érhető el az országos tanulmányi, vagy sportversenyeken való indulás. Azokban a tanulócsoportokban, ahol ez reális lehetőség a gyermek számára, ott az érintett kollégák maximális energiaráfordítással készítik fel tanítványaikat a versenyekre.

A délelőttös pedagógusok 96%-a elégedett azzal, ahogyan a taneszközöket kiválasztja az adott tanulócsoport számára.

92%-os az elégedettség a tananyag délelőtti elsajátíttatásával. Az IKT eszközök használatának szintjével csak 70%-os az elégedettség.

A nevelőtanárok körében 98%-os az elégedettség a délutáni tanulás hatékonyságával.

94%-ban érzik úgy, hogy kellő gyakorisággal vesznek részt külső programokon, és csökkentik a kollégiumi lét okozta elszigeteltséget.


 Teendőink az elégedettségmérés adatainak feldolgozása során:

 

1.    Meg kell őriznünk az a kiegyensúlyozott légkört, ami a pedagógusok között, a pedagógusok és a szülők kapcsolatában létrejött. Ez nagyban segíti a hatékony munkavégzést. Azt eredményezi, hogy szívesen jövünk a munkahelyünkre. Ennek mind tanítványaink, mind a pedagógusok haszonélvezői.

2.    Az IKT eszközök használatának népszerűsítésére az intézmény vezetőjének nagyobb hangsúlyt kell helyeznie. Mindenekelőtt az eszközállomány megújítására van szükség. Ez kizárólag pályázati forrásból oldható meg. Ha megfelelő eszközeink lesznek, és ezekhez kapcsolt képzések is elérhetővé válnak, akkor várható el, hogy a pedagógusok a jelenleginél nagyobb arányban és változatosabb formákban használják a korszerű eszközöket.

 <<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális 'Közzétételi lista'  című téma valamennyi cikke
Tantestület :  Szervezeti és Működési Szabályzat 2019. ...
Tantestület :  HÁZIREND ...
Tantestület :  Intézményünk kollégiumának adatai ...
Tantestület :  Az intézményünkben működő óvoda adatai ...
Tantestület :  A nevelő-oktató munkát segítők ...
Tantestület :  A 2014-es partneri elégedettségmérés eredményeinek összefoglalása ... Ezt olvasom!
Tantestület :  Lemorzsolódási adatok ...
Tantestület :  Teljesítményértékelés ...
Tantestület :  Beszámoló intézményünk Minőségirányítási programjának végrehajtásáról ...
Tantestület :  Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2014. ...
Tantestület :  Pedagógusaink végzettsége a 2020/21-es tanévben ...

 
    


Generálás ideje: 0.04 mp 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:  


...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, külön fülben megnyíló oldalon számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.Jó dolog a skizofrénia. Legalább tudok magammal beszélgetni.

Rubik Amőba Szókereső Állatos
szókereső


Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
 Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
 A digitális eszközök hatásai az...
 3. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
 A tanulásmódszertan tanítása...
 A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
 Autizmussal élő gyermekek célzott...
 Óvodapedagógusok szakmai megújító...
 Autizmussal élő gyermekek szociális...
 A felsőtagozatos tanulók szövegértési...
 Az alsótagozatos tanulók szövegértési...
 Gordon módszerrel a pedagógus siker...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31.– jún. 2.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények.../a>
 
Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 Workshop befog... - Bükkszentkereszt
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia- 2019.
 Országos utazótanári konferencia- 2020.
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ


Statisztika
Te vagy itt a(z)
2421554
látogató!
Ma  167,
ebben a hónapban
11006 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 5 vendég olvas minket.

TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu

Kapcsolat

Webmester