AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk
• A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
Utazótanári intézményegység
2016.02.11. Olv: 3

Tantestület

Téma: Információs oldalak/Közzétételi lista

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2014.

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 

Helyzetelemzés

 

Intézményünk 2013. október 1.-i statisztikai adatok alapján az intézményben ellátott gyermekek, ill. tanulók létszáma 13 fő.

Az utazótanári hálózat által ellátott gyermekek száma: 72 fő

Óvodások száma: 26fő

Iskolások száma: 105fő

Hátrányos helyzetű óvodás: 18fő (69,2%)

Halmozottan hátrányos helyzetű óvodás: 11fő (42,3%)

Hátrányos helyzetű iskolás: 72 (68,5%)

Halmozottan hátrányos helyzetű iskolás: 50,4 (%) ezentúl 9 állami nevelt.

Heves megyéből és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből fogadjuk a hallássérült és a beszédfogyatékos gyerekeket.

Kollégiumban lakik: 14 óvodás és 64 iskolás gyermek

Szerződéses busszal, gyermekfelügyelői kísérettel Miskolcig hetente utaztatunk 39 gyermeket.(59,5%)

Az órarend lehetővé teszi, hogy péntek délben minden tanuló és óvodás hazaindulhasson, és elegendő hétfő 9.00 órára visszaérkezniük.

 

Tárgyi feltételek

 

Az iskola és az óvoda épülete korszerűen felújított. Minden tanulócsoport rendelkezik saját osztályteremmel, ezen kívül 6 szaktanterem, tornaterem, könyvtár logopédiai szobák, udvar és sportpálya áll rendelkezésre.

Az épület szennyvíz-elvezető rendszere és a vizes blokkok teljes felújításra szorul, nem látszik a munka elvégzésének anyagi fedezete.

Az oktatáshoz szükséges eszközök, felszerelések, számítástechnikai háttér alapszinten rendelkezésre állnak, a szükséges pótlásokra azonban nincs fedezet.

A kollégiumban a hálószobák mérete nem megfelelő a bennük elhelyezett gyerekek számához képest. Négy fő helyett 6-7 fő.

Az intézmény saját konyhával rendelkezik, így megoldható a gyerekek napi ötszöri egészséges étkezése. A konyhát Eger MJV Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatósága működteti.

A mosókonyhában a kollégiumi textíliák mellett az arra rászoruló tanulók személyes ruháit is kimossák.

 

Az oktatás, nevelés személyi feltételei

 

Az iskolában és az óvodában dolgozó valamennyi pedagógus szakirányú pedagógiai végzettséggel rendelkezik. A kollégiumban dolgozó nevelőtanárok szakirányú pedagógiai, de legalább pedagógiai végzettséggel rendelkeznek. A gyermekfelügyelők középfokú végzettségűek, 30%-uk OKJ-s pedagógiai tanfolyamot végzett, 23%-uk egészségügyi, 12%-uk gondozói képzettséget is szerzett.

A pedagógusok szakmai képzésénél elsőbbséget élvez a szurdopedagógiai végzettség megszerzése. A korszerű pedagógiai módszerek elsajátítása szintén nagyon fontos, ezért rendszeresek a továbbképzések is. Pl. A digitális tábla használata, vagy a konfliktus kezelési tréning, egy uniós pályázat finanszírozásával számos 30-60-90 órás képzést tervezünk megvalósítani.

 

 

A nevelés és oktatás eredményességére vonatkozó adatok

 

Óvodánkba, iskolánkba beiratkozni csak a megfelelő szakértői bizottság döntése alapján, az általuk kiadott szakértői vélemény birtokában lehet.

Az intézményben minden gyermeket egyenlő bánásmód illet meg a tanítás, a tanulói előmenetel, az értékelés, fegyelmezés, büntetés gyakorlatában.

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül:

 • a tanulmányi lemaradásuk csökkentésére 3 tanuló heti 9 alkalommal egyéni felzárkóztatáson vesz részt.
 • 10 tanuló rendszeresen kap korrepetálást, 4 pedig képességfejlesztő foglalkozást
 • négyen gyógytestnevelésre is járnak. Az óvodások, kisiskolások képességeit az alapozó terápia bevezetésével fejlesztjük.

A nevelés, oktatás eredményességét legjobban a tanulók hiányzása befolyásolja.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül hiányzás miatt az elmúlt tanévben nem volt értékelhető 7 tanuló. Közülük ketten osztályozó vizsgát tehettek.

Az elmúlt tanévben végzett tanulóink 100%-ban tanulnak tovább valamilyen középfokú intézményben.

 

Az intézményünk által kínált programok, szolgáltatások, juttatások

 

A kollégium számos szabadidős programot, szakkört kínál a gyerekeknek. A szakkörök ingyenesek, és minden iskolai tanuló számára elérhető. Heti legalább 2 alkalommal mindenki használhatja a számítógépeket, internetet. Minden tanuló jelentkezhet érdeklődésének megfelelő sport, művészeti, kézműves szakkörbe.

A nyári kerékpáros tábor nem ingyenes, de pályázatok révén az önerő már elfogadható összeg. Alapítványi támogatással azokat a gyerekeket is táboroztatjuk legalább egyszer, akik ezt sem tudják fizetni. Probléma azonban, hogy gyakran ilyen feltételekkel sem engedik el a szülők gyermeküket.

A város és a megye más iskolái által szervezett sport és kulturális rendezvényeknek állandó résztvevői, szereplői tanulóink. Játszóházakba, színházi előadásokra, bábszínházi műsorokra, kiállításokra minden tanuló eljut minden tanévben.

Rendszeresek a ruhagyűjtések, melyekből a rászoruló tanulókon kívül gyakran a családjuk is részesül.

A Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat is támogatja intézményünket ruhaneművel, esetenként élelmiszer csomaggal, melyeket szintén a legrászorultabbak kapnak.

A református egyház adománygyűjtésekkel, (mindenkinek) ingyenes táboroztatással (3 fő h.h.h.-s) segítette a gyerekeket.

 

Partnerség építés

 

Intézményünk az elmúlt években sokat tett tanulóink hallássérüléséből fakadó elszigeteltsége ellen. Kapcsolatot ápolunk a város és a megye más fogyatékosokat nevelő intézményeivel, többségi áltanos iskolákkal, sőt középiskolával is. (Hunyadi M., Kemény F., Szent Imre Római Kat. Ált. Isk., Gárdonyi G. Gimn.)

Az utazótanárok révén állandó kapcsolatban vagyunk hallássérült tanulókat befogadó Heves és Borsod megyei iskolákkal, óvodákkal.

 

Az esélyegyenlőségi program felelősségi köre

 

Intézményünkben az esélyegyenlőség megvalósulásáért az intézmény vezetője felel. Megvalósításának kijelölt programirányítója a kollégium vezetője. A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást.

 

 Akcióterv

 

Rövid távon a kollégiumi szobák bútorzatának a cseréje a cél. Ehhez szponzorok keresése, valamint pályázatok figyelése, a lehetőségek kihasználása szükséges.

Folyamatos teendő a hiányzások számának csökkentése. Ezt a gyermek és ifjúságvédelmi felelős, a tantestület minden tagja és az iskola vezetése is kiemelt fontosságú feladatnak tekinti.

Folyamatos feladat a szülők meggyőzése, hogy az általunk kínált programok gyermekük fejlődését, élménybeli gazdagodását szolgálják.

 

A nyilvánosság

A tervnek hozzáférhetőnek kell lennie a fenntartó, pedagógusok, a diákok, a szülői közösség, számára, ezért a könyvtárban és a tanári szobában helyezünk el egy-egy példányt. Megjelentetjük iskolánk weblapján.

 

 

Az intézmény Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét a nevelőtestület és a Szülői Közösség elnöke elfogadta.

 

 

Kommunikációs terv a TÁMOP 3.1.6-11/2-0017 kódszámú, „Program a sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi integrációjáért a korai gondozástól a munkába állásig” elnevezésű pályázathoz

 

 

Intézményünk kommunikációjában súlyosan akadályozott – hallássérült és beszédfogyatékos – gyermekek nevelését-oktatását végzi. A nyelvi fejlesztés akkor hatékony, ha nem korlátozódik tanítási szakaszokra, hanem a gyermeket körülvevő környezet egészére vonatkozik. Intézményünk a mindennapokban valósítja meg ezt a tevékenységet, mely a gyermekek fejlesztésének legfőbb irányvonalát adja.

Különösen nehéz kommunikációs szituációt jelentenek a rendezvények, ünnepségek, mivel a nagy távolság miatt jelentősen nehezített a hallottak megértése, szájról olvasás útján történő nyomon követése. Ezért ezen szituációkra különös gondot fordítunk – nem csupán tanítványainknak, hanem a szülők egy részének is szüksége van nyelvi támogatásra ezekben a helyzetekben.

Bevált stratégiáink ezzel kapcsolatban:

 • a gyerekek osztálykeretben előzetes felkészítést kapnak az ünnepségek, előadások tartalmáról, hogy azt a helyszínen már könnyebben tudják követni;
 • az intézményben szervezett ünnepségeken, rendezvényeken kivetítjük a tartalmakat – esetenként több vizuális támogatással.
 • a verbális kommunikációban akadályozott szülők írásban kapják meg a gyermekükre vonatkozó információkat.

 

A TÁMOP 3.1.6-os pályázatban a pályázat teljes futamideje alatt zajló minden rendezvényünkre ki kívánjuk terjeszteni az akadálymentes kommunikációt:

 

 • A látássérült gyerekek és szülők számára akadálymentes honlap készül, ahol az információk naprakészen és akadálytalanul nyomon követhetők.
 • Kiépítésre kerülő szakmai szolgáltatásunk, a Saját élményen alapuló, tréning jellegű érzékenyítő program az integráció, az inkluzív szemlélet terjedéséhez kíván hatékonyan hozzájárulni az empátia növelésével. A program gyerekek, felnőttek számára egyaránt kidolgozásra került.
 • Kiépítésre kerülő szakmai szolgáltatásunk, a Sérülésspecifikus ismeretek átadása az inkluzív szemlélet terjedéséhez kíván hatékonyan hozzájárulni ismeretek közvetítésével.
 • Rendezvényeinken az elhangzottakat projektoros kivetítés támogatja.
 • A hallássérült szülők, gyerekek számára igény szerint jeltolmácsot biztosítunk az egyéni mentálhigiénés tanácsadásokon, valamint igény szerint a pedagógusokkal zajló kommunikációban is.

 

 

Eger, 2014. március 3.                                                            Muraközy Andrea

                                                                                                  intézményvezető

 <<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális Közzétételi lista  című téma valamennyi cikke
Egri Tankerület :  Adatkezelési tájékoztató tanulók és szülők részére...
Tantestület :  Szervezeti és Működési Szabályzat 2019....
Tantestület :  HÁZIREND...
Tantestület :  Intézményünk kollégiumának adatai...
Tantestület :  Az intézményünkben működő óvoda adatai...
Tantestület :  A nevelő-oktató munkát segítők...
Tantestület :  Lemorzsolódási adatok...
Tantestület :  Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2014....     ☚ Ezt olvasom!  
Tantestület :  Pedagógusaink végzettsége a 2020/21-es tanévben...
Muraközy Andrea :  Intézményi mérések, értékelések...
Tanfelügyelet :  Intézményi tanfelügyelet megállapításai...

 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.Az első lépés azon az úton, hogy az ember erős legyen, abban áll, hogy az ember magának bevallja saját gyengeségét.

Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
 Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
 A digitális eszközök hatásai az...
 3. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
 A tanulásmódszertan tanítása...
 A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
 Autizmussal élő gyermekek célzott...
 Óvodapedagógusok szakmai megújító...
 Autizmussal élő gyermekek szociális...
 A felsőtagozatos tanulók szövegértési...
 Az alsótagozatos tanulók szövegértési...
 Gordon módszerrel a pedagógus siker...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31.– jún. 2.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények.../a>
 
Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 Workshop befog... - Bükkszentkereszt
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia- 2019.
 Országos utazótanári konferencia- 2020.
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ

Statisztika
Te vagy itt a(z)
2522101
látogató!
Ma  95,
ebben a hónapban
10253 látogató volt.

Jelenleg
1 látogató olvas minket.


TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu
Kapcsolat

Webmester