AKADÁLYMENTES VÁLTOZAT TARTALOM • Elérhetőségeink • Bemutatkozunk • Közzétételi lista • Pályázataink • Alapítványunk
• A tanév képei • Fotóalbumok • Ballagási tablók
Utazótanári intézményegység
  
 
Beküldő neve
webmester
Beküldés időpontja :
2019.09.28.
Elolvasva
415
  Nyomtatható változat

Tantestület

Téma: Iskolai élet/MUNKATERVEK

Kollégiumi munkaterv a 2019/2020-as tanévre

<<< Előző cikkhez Következő cikkhez >>>
 
    

  
 

Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és

 

 

A kollégiumunk nevelési alapfeladata, hogy azon tanulók számára is /akiknek nincs lakóhelyén lehetősége speciális tanuláshoz/, megteremtsük a megfelelő feltételeket, egy korszerűen felszerelt, karbantartott kollégiumban, amely szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, de egyben megteremti a tanulás, a kulturális, a sport és a szabadidős tevékenységek működési feltételeit.

A kollégium nevelési feladatai szorosan kapcsolódnak az iskola célkitűzéseihez, törekedve egy egységes nevelési pedagógiai egység létrehozására. Céljaink megfogalmazásánál figyelembe vettük iskolánk fő célkitűzéseit, hagyományait, szokásait. Munkánk során szeretnénk együttműködni a nevelőtestület minden dolgozójával, támaszkodva a kollegák szakszerű, felelősségteljes munkájára.

 

 

Az iskola nevelési fő feladatai:

 

- Anyanyelvi kompetencia fejlesztése

/a hallásra alapozott beszédfejlesztő eljárások alkalmazása, azok hatékonyságának növelése, a nyelvi kompetenciák fejlesztése.

 

-   A digitális tér biztonságos használata

Napjainkban az iskolások egyre több felnőtteknek szóló tartalommal kerülnek kapcsolatba a digitális médiákon keresztül. Az ezekből szerzett információk feldolgozására segítség nélkül nem képesek. Személyiségük egészséges fejlődése érdekében a felnőttek feladata, hogy tartalomszűrés biztosításával, valamint személyes tájékoztatás nyújtásával segítsék őket a helyes eligazodásban, a tartalmak kritikus elfogadásában. Mivel sok esetben maguk a szülők sem képesek felmérni a gyermekükre leselkedő veszélyeket, így az iskola szerepe ezen a területen is megnő. Ezért nagyon fontos a Digitális világ- oktatási segédanyagok megismerése. Az internet szolgáltatás veszélyei. A biztonságos internethasználat megismertetése a tanulókkal. Életkornak megfelelő weboldalakat megismerése látogatása. Az internet használata során infokommunikációs eszközök, játékok használat.

 

-   Felelősségteljes magatartás a közvetlen környezetünkben, magunkkal szemben és társas kapcsolatainkban.

Felelősségvállalás, kulturált magatartás, konfliktuskezelés, tolerancia, kapcsolatteremtési képesség, kedvesség, figyelmesség, udvariasság, tisztelet, méltányosság, tapintat, empátia, segítőkészség …

 

 

 

A kollégium 2019/20-as tanévre megfogalmazott törekvései:

§  a tanulók képességeinek felismerése, kibontakoztatásának segítése, képességek tovább fejlesztése, tudatosítása.

§  a tanulás helyes módszerének elsajátítása, a tanulás iránti igény kialakítása.

§  A pozitív közösségi szokások, minták közvetítése, szociális készségek fejlesztése. Az együttélés szabályainak elsajátítása.

§  A neveltségi szint emelése (kulturált magatartás, konfliktuskezelés, tolerancia, felelősségvállalás).

§    A Digitális világ- oktatási segédanyagok megismerése. Az internet szolgáltatás veszélyei. A biztonságos internethasználat megismertetése a tanulókkal. Életkornak megfelelő weboldalakat látogatása, megismerése. Az internet használata során infokommunikációs eszközök, játékok megismerése, helyes és tudatos használatának elősegítése.

§  Környezettudatos, környezetkímélő magatartás kialakítása / szelektív hulladékgyűjtés, elemgyűjtés, terem és udvartakarítás...

§  A környezet védelmére nevelés (a szűkebb és tágabb környezet értékeinek megóvása).

§  Az egészséges, kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, szokásrendszerének megalapozása. Testi, lelki egészségük megőrzése, személyi higiéniájuk kialakítása.

§  Az egészséges életmód, az egészségvédelem fontosságának tudatosítása.

§  Nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kultúrájának, értékeinek történelmi és vallási hagyományainak megismerése.

 

 

I.                  félévre tervezett feladataink:

 

o      A kollégiumi és iskolai házirend felelevenítése / szabálykövetés, felelősségvállalás

Balesetvédelmi foglalkozások tartása.

                              Határidő: szeptember

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Az újonnan munkába állt nevelők munkájának megsegítése, tájékoztatása.

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok, munkaköz. vez.

o      A kollégiumi éves, havi munkaterv készítése.

                              Határidő: szeptembertől folyamatosan,

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Rendszeres munkaközösségi megbeszélések tartásával: módszertani segítségnyújtás, az információ áramlás minőségének javítása.

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: munkaköz. vez.

 

o      Szakmai továbbképzéseken való rendszeres részvétel, a hallottakról beszámolók tartása.

Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Pályázatírás: külsős, ill. iskolai alapítvány felé - /anyagi támogatás céljából versenyekhez, dekorációhoz, kiránduláshoz…/

                     Határidő: folyamatos

                              Felelős: Salétli Rita, nevelőtanárok

 

 

o      A tanulók szabadon választott foglalkozásainak szervezése.

Szakkörök szervezése, vezetése - érdeklődési kör, igény szerint / kézműves, mozgásos játékok, asztalitenisz, labdarúgás, atlétika, röplabda, tollas, sakk, számítástechnika, gépírás…/ kitartás, felelősségvállalás, konfliktus kezelés

                              Határidő: szeptember

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Sport és tanulmányi versenyekre/ kulturált magatartási formák elsajátítása…, rajzpályázatokra felkészítés/ esztétikai nevelés…, versenyre kísérés

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösséggel közösen

 

o      Városi rendezvényekről, szabadidős programokról információ, tájékoztatás nyújtása / bábszínház, színház- bérletek rendelése, kiállítások…/ társas kapcsolatok, kulturált viselkedésformák elsajátítása…

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: Hevér Zsuzsa

 

 

o      Gyümölcsprogram keretében: az iskola gyümölcskiosztása, gyümölcskóstolók szervezése, lebonyolítása, ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása/ egészséges életmódra nevelés…

                     Határidő: folyamatos

                     Felelős: nevelőtanárok

 

o      Biciklis játékos ügyességi (házi és integrált) verseny szervezése, lebonyolítása időjárástól függően/ tolerancia, empátia, társas kapcsolatok…

                              Határidő: őszi v. tavaszi időszak

                              Felelős: Erdélyi László, nevelőtanárok

 

o      Európai Diáksport Napjához kapcsolódva sportfoglalkozások szervezése, lebonyolítása/ egészséges életmódra nevelés…           

                              Határidő: szeptember

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösségekkel közösen

 

o      Integrált sportverseny partner iskolák meghívásával a tanév során 1 alkalommal/ tolerancia, empátia, társas kapcsolatok.

                              Határidő: októbertől

                              Felelős: Hevér Zsuzsa, Lugosi Andrea

 

o      Iskola tanulóinak szabadidős sport programok, kirándulások szervezése, kerékpár túrák, lebonyolítása a tanév során több alkalommal (osztálykeretben)/ környezet és természetvédelem, egészséges életmód, pozitív magatartásformák kialakítása.

                              Határidő: szeptembertől folyamatosan

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Gyógycipők felmérése: kapcsolattartás a „Betét KFT-vel”, szervezés, lebonyolítás.

                              Határidő: november, tavasz

                              Felelős: Lugosi Andrea

 

o      Az iskola hagyományaihoz híven megrendezésre kerülő Mlinkó héti rendezvények ünnepségek, szervezése, lebonyolítása.

(megemlékezés, sport-játék, vetélkedő…)/ hagyományőrzés, digitális világ helyes használata…

                              Határidő: október

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösségekkel közösen

 

o      Pályaválasztási nap megszervezése/ szakmák megismerése, a pályaválasztás és előtt álló diákokat készségeik és képességeik feltárása…             

                              Határidő: október 15.

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösségekkel közösen

 

o      Őszi kollégiumi kirándulás szervezése/ környezet és természetvédelem, egészséges életmód, pozitív magatartásformák kialakítása.  

           Határidő: október

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Iskola, kollégium dekorációja, tisztántartása, esztétikus környezetének kialakítása. Gárdonyi Géza Színház plakátjainak hajtogatása, borítékolása/ munkára nevelés, rendszeresség, felelősségtudat kialakítása…

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Tanulmányi séták, üzemlátogatások szervezése pályaválasztást elősegítő céllal 7-8. osztályosok részére./ továbbtanulás, a szakmaválasztás minden fiatal életében meghatározó döntés, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás.

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: 7-8. oszt. nevelőtanárai

 

o      Rovásírás verseny: felkészítés, lebonyolításban segítése/ tanulási képességek fejlesztése

                              Határidő: november

                              Felelős: Pongó János, nevelőtanárok

 

o      Tantermek, udvar, sportudvar takarításának megszervezése/rendszeresség, munkára nevelés, esztétikus környezet kialakítására való igény fejlesztése…

                              Határidő: folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Adventi gyertyagyújtások/ hagyományőrzés, közösségfejlesztés…

                              Határidő: december folyamatos

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Mikulás ünnepség kicsiknek és nagyoknak (iskolai keretben) / hagyományőrzés, közösségfejlesztés…

                              Határidő: december

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Karácsonyváró rendezvény szervezése, lebonyolítása / hagyományőrzés, közösségfejlesztés, kulturált viselkedés és öltözködésforma kialakítása (fejlesztése)

                       Határidő: december

                       Felelős: nevelőtanárok

 

o      Karácsonyi vacsoraest a kollégista gyerekeknek (szervezés, lebonyolítás) / hagyományőrzés, esztétikai érzék, közösségépítés, kulturált viselkedés és öltözködésforma, étkezési szokások megismertetése, kialakítása (fejlesztése)

                               Határidő: december

                       Felelős: nevelőtanárok

 

o      1. Kézműves foglalkozás /érzékenyítés, társas kapcsolatok ápolása, figyelmesség, segítőkészség erősítése

                       Határidő: december

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Egy kézműves pályázat kiírása, lebonyolítása / 500 éve, 1519. május 2-án hunyt el Leonardo da Vinci, itáliai polihisztor (festő, tudós, matematikus, hadmérnök és feltaláló) c. / esztétikai érzék, kreativitás, önművelésre való igény fejlesztése, digitális tér használata, hasznosságának megismerése…

           Határidő: a tanév során

                     Felelős: Salétli Rita, Nagyné Dócs Diána

 

o      I. félév értékelése: Határidő: január

                              Felelős: munkaközösség vezető

 

 

 

II.        félévre tervezett feladataink:

 

o      Téli sportok: szervezés, kísérés…/ társas kapcsolatok, megfelelő viselkedésformák elsajátítása, egészséges életmódra nevelés…

                              Határidő: január, február

                              Felelős: Hevér Zsuzsa, nevelőtanárok

 

o      Iskolai Farsang megrendezése, lebonyolítása. Dekorációs feladatok ellátása/ hagyományőrzés, kreativitás fejlesztése…

           Határidő: február

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Iskolai ünnepség szervezése, dekorációkészítés (márc. 15.)/ felelősségvállalás, anyanyelvi kompetencia fejlesztése, kulturált viselkedés és öltözködésforma kialakítása (fejlesztése)

           Határidő: március

           Felelős: Nagyné Dócs Diána

 

o      Logikai játékok- játékos verseny / felkészítés, lebonyolítás

                              Határidő: március

                              Felelős: nevelőtanárok más munkaközösséggel közösen

 

o      2. Kézműves foglalkozás /érzékenyítés, társas kapcsolatok ápolása, figyelmesség, segítőkészség erősítése

                       Határidő: április, május

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Országos sportverseny szervezése, lebonyolítása / Nyuszi, Hopp

           Határidő: március (április)

           Felelős: Hevér Zsuzsa, az iskola összes dolgozója

 

o      Tavaszi kirándulás szervezése/ környezet és természetvédelem, egészséges életmód, pozitív magatartásformák kialakítása.  

           Határidő: május

           Felelős: nevelőtanárok

 

o      Az iskola hagyományainak megfelelően megrendezésre kerülő Családi nap programjainak segítése.

                              Határidő: május- június

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Az iskola hagyományainak megfelelően megrendezésre kerülő Ballagás szervezése, dekorálási feladatok, műsorkészítés…

                              Határidő: május- június

                              Felelős: nevelőtanárok

 

o      Biciklis tábor szervezése/ kitartás, felelősségvállalás, tolerancia… fejlesztése

                              Határidő: június, nyár

                              Felelős: Hevér Zsuzsa, Lugosi Andrea

 

o      Éves értékelés, közösségépítő program, szervezése nevelőtanároknak

                              Határidő: június

                              Felelős: munkaköz. vez.

 

 

Eger, 2019. szeptember 02.

 

Készítette: Salétli Rita Judit

 <<< Előző cikkhezKövetkező cikkhez >>>


Az aktuális 'MUNKATERVEK'  című téma valamennyi cikke
Diákönkormányzat :  A diákönkormányzat programtervezete 2019/2020-as tanévre ...
Utazótanári intézményegység :  Az utazótanári intézményegység munkaterve ...
Tantestület :  Az óvodai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve ...
Tantestület :  Az alsós anyanyelvi szakmai módszertani munkaközösség munkaterve ...
Tantestület :  A szurdologopédiai és logopédiai szakmai módszertani munkaközösség munkaterve ...
Tantestület :  A felsős módszertani munkaközösség munkaterve ...
Tantestület :  Kollégiumi munkaterv a 2019/2020-as tanévre ... Ezt olvasom!
Muraközy Andrea :  Intézményi protokoll a COVID-19 járvány kezelésére ...
Tantestület :  3. melléklet: Kollégiumi órarend ...
Tantestület :  2. melléklet: Iskolai órarend (első félév) ...
Tantestület :  1. melléklet: Órafelosztás ...
Tantestület :  Munkaterv a 2020/2021-as tanévre ...

 
    


Generálás ideje: 0.11 mp 
 KEZDŐLAPRA
 LETÖLTÉSEK
 TÁRSOLDALAK
 STATISZTIKA

Keresés a honlapon


Felhasználónév:

Jelszó:  


...ami mindíg jól jöhet...


Online rádiók

A linkre kattintva, külön fülben megnyíló oldalon számos internetes rádió élő, online adása található. Csak kattintson kedvenc adója nevére és máris hallgathatja annak műsorát.Nem én voltam!!!

Rubik Amőba Szókereső Állatos
szókereső


Pályázatok, alapítvány
HATÁRTALANUL
Tovább a pályázat főoldalára
HAT-14-01-0623

ALAPÍTVÁNYUNK
Tovább az alapítvány oldalára


 • Az alapítványról
 • ADÓ 1%
 • Beszámoló (2017)
TÁMOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

EFOP pályázat
Tovább a pályázat főoldalára
Tovább a pályázat főoldalára

 1. A PÁLYÁZAT RÖVID BEMUTATÁSA
 2. PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNY...
 3. NEVELŐTESTÜLETI SZAKMAI NAPOK
 Stresszkezelés, kiégés megelőzése a...
 A digitális eszközök hatásai az...
 3. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. Nevelőtestületi szakmai nap
 4. TOVÁBBKÉPZÉSEK
 A tanulásmódszertan tanítása...
 A mese-, szövegértés, mese-szöveg...
 Autizmussal élő gyermekek célzott...
 Óvodapedagógusok szakmai megújító...
 Autizmussal élő gyermekek szociális...
 A felsőtagozatos tanulók szövegértési...
 Az alsótagozatos tanulók szövegértési...
 Gordon módszerrel a pedagógus siker...
 5. CSALÁDI NAPOK
 Családi nap: 2019. máj. 31.– jún. 2.
 6. ÉRZÉKENYÍTŐ FOGLALKOZÁSOK
 Workshop befogadó intézmények.../a>
 
Workshop befogadó inté... - Mezőcsát
 Workshop az Egri Kemény Ferenc Sp...
 Workshop befog... - Bükkszentkereszt
 7. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
 Országos utazótanári konferencia- 2019.
 Országos utazótanári konferencia- 2020.
 8. ESZKÖZKÖLCSÖNZŐ


Statisztika
Te vagy itt a(z)
2419436
látogató!
Ma  199,
ebben a hónapban
8888 látogató volt.
Jelenleg
2 regisztrált tag
és 1 vendég olvas minket.

TÁRHELY-
SZOLGÁLTATÓNK
Unsoft.hu

Kapcsolat

Webmester